23 December 2005

Beannachtaí na Féile agaibh go léir

Don oíche úd i mBeithil

Féa¥, tá dea-scéala agam daoi¢, a ¥uirfi« á÷as mór ar an bPobal uile


Lúcas 2:10



Lipéid:

No comments: