Píosaí liom in áiteanna eile:

2006-11-30

Píblíne

Ní hea, ní scéal eile maidir le Shell chun Sáile atá anseo (cé go nguím gach ráth ar Phobal Ros Dumhach). Ach tá sé tamall ó scríos aon bhlas teicniúl anseo. Táim ag obair leis an gcoars Unix cuid mhaith na laethanta seo. Siad trí suailce an saor chláir ná leisce, mífhoighne agus hubris. Tá na tréithe úd go laidir ionamsa, agus bhí sa dream a chuir Unix ar fáil an chéad lá riamh. Ceann des na riailacha beatha atá againn ná, má déantear rud níos mó ná trí huaire, gur cheart é a uathoibriú, i. clár bheag a scríobh chun an tasc sin a dhéanamh. Is mór an chabhair chuige seo corás na píopaí atá in Unix. Is féidir sonraí a thagann as clár amháin (an aschur) a úsaid mar amhabhár chlár eile (inchur). Usáidtear sort speisialta comhaid chuige seo, ar a dtugtar "píopa". Usáidtear an comhartha "|" chun sreang cláracha a chuir le chéile. Abair gur mian leat gach comhad go bhfuil "master" mar chuid den ainm a fháil
find . -name "*master*"
Tabharfaidh sin liosta na gcomhad dhuit. anois is mian leat fáil réidh le haon cheann atá i comhadlann RCS
grep -v RCS
Tabharfaidh sin, ach an liosta a thabhairt mar inchur dó, an liosta gan na cinn RCS dhuit. Anois, is mian leat iad a chosaint ó bheith scríofa:
chmod 444

find . -name "*master*" | grep -v RCS | xargs chmod 444

Cleas breise atá san xargs - ní mian linn an liosta a athrú, ach is ceart an clár chmod a chuir ag obair ar gach ball den liosta. Cleas deas eile ná "alias", i. is féidir ordú a bhíonn in usáid agat go minic a ainmniú go sonrach
alias aimsighMaster "find . -name "*master*"

Anois, níl le clobhualadh ach "aimsighMaster". Go deimhin, de ghnáth is leor an chéad cúpla litir a chló, agus ansan tab a bhrú, agus cuireann an ríomhaire an chuid eile ar fáil.

2006-11-29

Níos mó na bliain ar an bhfód

Atá an bhlag seo. Is fanach an áit ina gheofa caitheamh aimisire!
Agus féach go bhfuil blag Oistín, a spreag an cheann seo, imithe ar shlí na...pé slí a dtéann sean stuif idirlíon.


Maireann eolas digiteach go deo, nó cúig bliana, pé acu is tuisce a thagann
Jeff RothenbergLipéid:

2006-11-28

Féile Críost Rí

A bhí ann dé Domhnaigh.

Tráthúil mar sin gur bhaist muid Frederike Bébhinn dé Domhnaigh chomh maith, agus gur ghlac sí seilbh dá réir ar a sciar de shagartóireacht, fáidheadóireacht agus ríocht Chríost.

Searmanas iolbhéarlach a bhí ann, mar is dual d'ar gclann.

Táim ana bhuíoch den sagart, a chabhraíonn le mo bhean ina hobair le Pobal Caitliceach labharta na Gearmáinise in Áth Cliath.

Cé go bhfuil sé os cionn na ceithre scór, bhí sé cumasach as Gaeilge agus as Gearmáinis.Mo bhuiochas dóibh siúd go léir a rinne comhghairdeas linn as breith Frederike sna tráchtaireachtaí anseo, agus san seomra mhór gorm!


Lipéid:

2006-11-17

Creatlach CoilleSórt déanach don bhlag seo. Sin thuas an maisiúchán Samhna a bhí againn i mbliana - freasúra don turscar saorga ar fad a bhí thart.

Creatlach atá ann, déanta as géaga a fuaireas sa choill.
Ceann le gabhal air don cabhail, géaga le cipíní dos na lamha agus cosa, cipiní níos laidre dos na heasnacha. I mbliana d'aimsigh mé cipín le síolta ar don ceann; blianta eile bhí pota plandaí againn in ait an chinn.

É ar fad curtha le chéile le bandaí leaisteach mar atá leirithe anseo

Lipéid:

2006-11-08

Daidí blag!


Rugadh m'iníon Frederike Bébhinn dé Domhnaigh beag seo.

Ní bheidh móran ama agam do smaointe fánacha go gceann roinnt seachtainí, táim ag déanamh.Lipéid:

2006-11-02

Cleiteacháin agus Ainmneacha Cleite

Is minic ábhar ar an idirlíon a bheith scríofa ag duine anaithnid.

Cothaíonn sin deacreachtaí uaireanta, agus tá roinnt suíomhanna, go hairithe Wikianna, a bhfuil polasaí "Fíor Ainmneacha, le'd thoil" acu.

Eascraíonn sin as an taithí go mbíonn daoine a bhfuil a n-ainmneacha sofheicthe níos sibhialta de ghnáth, agus go mbíonn plé níos fearr ann dá bharr.

Ach ar an dtaobh eile, is deacair a cheapadh go mbeadh greann Mhíshásta, mar sampla, chomh furaist sin ag an té a scríobh a scríobh, dá mb'eol don saol cé hé (nó hí?) féin.

Tá gá leis an dá rud, mar sin. Ach is fearr go mór liomsa a bheith ag plé le fíor daoine, le féiniúlacht soléir, soaitheanta, leanúnach.

cleiteachán [ainmfhocal firinscneach den chéad díochlaonadh]
duine beag éadrom.


Lipéid: