Píosaí liom in áiteanna eile:

2005-12-23

Beannachtaí na Féile agaibh go léir

Don oíche úd i mBeithil

Féa¥, tá dea-scéala agam daoi¢, a ¥uirfi« á÷as mór ar an bPobal uile


Lúcas 2:10Lipéid:

2005-12-16

Táim fós ann, ach..

ró chrúogach le dada a dhéanamh anseo go gceann tamaill.

Níl mo gheallúntas maidir leis na ceathairní dearmadtha agam, a Imeallaigh!


Lipéid:

2005-12-09

Ag línseoireacht ó dhubh go dubh.

Ba cheart domhsa a bheith i mo leaba.
Scaoilfead smaoineamh chugaibh go tapaidh, agus ansin don Bhinn Bháin dhom!

Is deacair a thuiscint conas a bhí an saol roimh ré seo an idirlín. Tá ríomhaithne agam anois ar scata daoine nach mbeadh fhios agam iad a bheith ann chor ar bith murach an gréasán Domhanda. Snáithe a'm nascadh le daoine thall is abhus.

Agus eolas le fáil ar chursaí an tsaol seo agus le teacht ar luas diamhair, ach an cheist cheart a chuir ar inneall cuardaigh!

Táim an-tóghta le inneall nua Chaoimhín Aimsigh

Spás nua don Ghaeilge. Nár lagadh Dia a lámh, agus láimhe nach é atá ag treabhadh iomaire na teicneolaíochta ar mhaithe le mionteangacha.

Lipéid:

2005-12-08

An Ghiniúnt gan Smal

A féile inniu, féile agus gradam a chuir sí a seala féin air ag Lourdes

Que soy era Immaculada Concepciou


Ní raibh an fhirinne úd fógartha mar dogma ar le blianta beaga roimhe sin, ag an naoú Pius

A Bhanríon a gabhadh gan peacan an tsinsir, Guigh orainn.

Lipéid:

2005-12-06

Lá le Nioclás shóna dhaoibh!

Inniu féile Shan Nioclás.

Éarlamh na bpaistí, agus na mairnéalach.

Lá mór do phaistí na Gearmáine an lá inniu, bíonn rudaí deasa sna bróga acu ar maidin. Mar a bhí ag mo chlannsa, gan amhras!


Lipéid:

2005-12-03

Ceathairníní arís.

Bhí beirt Iodálach linn ar obair an tseachtain seo chaite. Tá Officine Galileo i bhFirenze freagrach as an Réalt leantóir sa togra ar a bhfuilim ag obair faoi láthair.
Tá ceathairníní lárnach dá gcuid oibre siúd (agus do mo chuidse oibre freisin).

Thug a suim siúd deis dúinn cuairt a thabhairt ar dhroichead Bhroom, nó droichead Hamilton ó cheart.

Ceatharníní an leigheas a fuair Hamilton ar an fhadhb conas tréanna a mheadú. Is féidir dearcadh orthu mar veicteoir le trí luach agus luach amháin scálach
q = xi + yj + zk + s
i2 = j2 = k2 = ijk = -1


Tháinig a smaoineamh chuige agus é ag siúl lena bhean fán canáil.

Baintear feidhm astu i rialú treosuíomh sna spásarthaigh - chun cuir síos are an casadh is gá chun fráma tagairte an arthaigh a chuir ar fráma tagairte támhúil.

Tá roinnt eolais anseo. Tá sé i gceist agam leagan a chuir anseo amach anseo.

Lipéid:

2005-12-02

Buíochas Síneach...

Seachtain gnóthach a bhí agam.
Tá dornán smaointe agam, ach níl siad aibí fós!

Ach seo rud beag:
Roinnt míosa ós shin, nuair a bhí cleas an Chiorcail Díospóireachta Tí Duke i mBÁC, tháinig freastalaí Síneach chomh fada linn le cur in iúl dúinn go raibh cúpla focal aici!

Chuir mé ceist uirthi cén Sínís atá air "go raibh maith agat". Fuaimníonn sé cosúil le "sé sin"

Do mheall mé mionghaire ó beirt síneach i siopaí leis ó shin - (tá súil agam go bhfuil sé ceart, agus nach ag déanamh amádáin díom fhéin atáim!)

Creidim, anois agus imircigh ag obair sna siopaí agus sna tabhairní, gur mithid dúinn cúpla focal dá teangacha a bheith againn.


Lipéid:

2005-11-27

Fograím daoibh an Aidbint chaoin,...

Ich sage euch an den lieben Advent,
sehet, die erste Kerze brennt,
freuet euch ihr Christen, freuet euch sehr,
schon ist nahe der HERR


Fograím daoibh an Aidbint chaoin,
Féach, tá an chéad coinneal lasta,
Déan gairdeas a Chríostaithe, déan mórghairdeas,
tá an TIARNA gar duinn cheana


Clann gearmánach-gaelach muide, gan amhras, agus nósanna na Gearmaine againn maidir leis an Aidbhint. Inniu céad Domhnach na hAidbhinte, agus lasamar an chéad choinneal.

dar ndó, tá an ullmhúchán don Saturnalia ar bun sna siopaí ó roimh oíche Shamhna!

Táim céasta ag sraothartaigh inniu, agus níl ag éirí liom eagar a chuir ar mo smaointe...

Lipéid:

2005-11-25

Aréopagus na fiche haonú aoise!

Táim ag léamh leabhar faoi Naomh Pól faoi láthair.
Tá tagairt ann don sliocht seo as Gníomhartha na nAspal

Óir ní rai¢ de ¥ai÷eaµ aimsire ag lu¥t na h-Ai÷ne agus ag na coiµ÷i³ea¥ai¢ do ¢ío« ‘n-a gcóµnai«e annsin a¥t ¢ei÷ ag innsin nó ag clos ni« úr-nua éigin

Meas tú an é an dála céanna againne inniu é?

(Tógtha as Gníom 17:21, mar a d'áistrigh Uilliam Ó Domhnaill i 1602 é. Phíoc mé suas leagan, a foilsíodh ag an Hibernian Bible Society i 1937, ar 50 cent. Beidh Bunchló Ársa ó Ghaelchló de dhíth ort chun an sliocht thuas a léamh)

Lipéid:

2005-11-24

I ndiadh a chéile a tógtar na creatlaigh...


Táim ag déanamh iarrachta an creatlach a ghaelú don Bhlag. Fáilte roimh moltaí! Céimeanna beaga tógtha anocht. Ach táimse ag dul 'on Binn Bháin anois..

Tag:

2005-11-23

Ceathairnín nó Cailín?

Rinne mé taifead ar chlár Leargas ar William Rowan Hamilton i rith na seachtaine seo chaite. Ní raibh am agam féachaint air go dtí an deireadh seachtaine.

Tá suim agam ann toisc go bhfuil ceatharníní lárnach do mo chuid oibre faoi láthair - úsáidtear iad chun cuir síos ar treoshuíomh spásarthaigh.

Bhí díoma orm leis an gclár, áfach - rinneadh níos mó plé ar scéal ghrá thruamhéileach Hamilton agus a rúnsearc Catherine Disney ná ar a chuid oibre.

Cé go raibh eolaithe sa chlár ag ra de shíor gurbh iontach an obair a rinne sé, níor thug siad le fios cén fáth.

Tá an tOllamh Annraoi de Paor le léacht a thabhairt ar Hamilton ag An Roth ar an 1ú Nollaig. Tá dóchas agam go mbeidh níos mó le foghlaim agam ansin!

2005-11-21

Pisreoga in áit Paidreacha?

Ar luaigh mé gur Caitliceach Rómhánach mé?

Bhuel, is ea. Bhí mé san eaglais áitiúl le deanaí nuair a thug mé faoi ndeara roinnt bileoga ar suiochán. Paidir chuig Naomh Jude. Ach ag deireadh an bhileog bhí nóta: le rá naoi n-uaire ar feadh naoi lá, ag fagail naoi gcóip den phaidir san eaglais gach lá.

Ní paidireoreacht é sin. Sin iarracht phisreogach ar asarlaíocht. Is mór an trua é, dar liom.

Leigh mé scéilín faoin fear chéanna le deanaí. Is earlamh ná gcúis caillte é. Dúradh san méid ar leigh mé gur eascair sé sin as an faillí a déanadh ann fhéin, toisc a ainm a bheith chomh gar d'ainm Íudas Iscariot.

2005-11-19

Cé mise, pé scéal é?

Is gnách blog a thosnú le cuir síos gearr ar an bhlogaire.

Mar sin, is duine mé a tógadh le gaeilge i mBaile Átha Cliath. Táim ag línseoireacht liom le roinnt blianta anois.

Is innealtóir bogearraí mé. Faoi láthair, táim ag obair leis an gcomhlucht CAPTEC i Mullach Íde, Co. Átha Cliath.

Táim pósta le Uta, agus tá beirt mhac againn.

Scríobh mé breis i bhfad ó shin anseo.

2005-11-16

Bhuel. De bharr nár ghlac Blog Oistín le teachtaireachtaí inaithnid, tá blog agam. Seans go mbeidh deis agam smaointe fánacha a bhreacadh anseo. Cá bhfios.