Píosaí liom in áiteanna eile:

2008-03-31

Mura bhfuil tuairisc air, níor tharla sé!

Is fuath le hinnealtóirí cruinnithe. Amharcann siad orthu mar am amú, am a bhfeadfaí obair fhiúntach a dhéanamh ann. Agus is minic gurb fíor sin.

Ach ní féidir déanamh go hiomlán gan iad. "Olc riachtanach" is ea cruinniú nuair atá cinntí le glacadh.

Ach iad a bheith deá eagraithe, tá siad tairbheach.

Chuige sin is gá
  1. Cathaoirleach láidir, stuama
  2. Clár gnó cruinnithe soiléir (aontaithe roimh ré)
    agus thar rud ar bith eile
  3. Miontuairiscí fiúntacha!
Ba cheart taifead soiléir a bheith ann ar na cinntí a glacadh, agus na bunús a bhí leo. Níor cheart tras-scríobh iomlán a bheith ann - go hairithe ar argóintí fadálacha "Dúirt mise - dúirt tusa" - níl ansin ach cruinniú armlón d'argóint mí-thairbheach eile níos faide anonn.

In minic go mbíonn aontú ann go bhfuil bearta le cur i gcrích - bíodh sé soiléir sna miontuairiscí cé tá freagrach, agus cén spriocdháta atá le gach beart. Agus bíodh duine cinnte ceaptha chun cur i gcrích na bearta a chigireacht!

Is minic feidhm conartha le miontuairiscí mar seo - ní mór mar sin iad a eisiúint go sciobadh, agus aontú a fháil orthu. Más féidir in aon chor, roimh deireadh an chruinnithe.Tá gné eile de taifead atá tábhachtach: ba cheart cinntí a rinneadh i leith dearadh a thuairisciú. go hairithe nuair atá gné ar leith atá mar bhunús don cinneadh; nó má bhí níos mó na dóigh amháin (mar a bhíonn de ghnáth) chun a fhadhb a réiteach.

Bhíodh sé de nós ag bainisteoir tograí, ar oibrigh mé leis, a rá
Scríobh síos é, cuir uimhir air, agus cuir i dtaisce é


Comhairle an-mhaith, agus éasca le déanamh i ré seo na ríomhairí cumhachtacha agus cuimhne saoir.

Ciolar chiot de'm chuid féin

Sa bharr an mo ghnáth botúin gramadaí, rinne mé meancóg eile thíos

Scríobh mé
"Tá luach 0x101B = 4123 ag c buailte san córas Unicode (Ċ)."

D'aimsigh Kevin an botún
Ar an gcéad dul síos, 0x010B ba chirte dom scríobh.
Ar an dara dul síos, tá U + 0x010A ar ceannlitir C buailte, agus U + 0x010B ar an litir bheag.

Ní bheadh ach dhá bheart de dhíth chun iad sin a ionchodú.

Seans go leasóidh mé an t-alt síos, ach deis a fháil.
Tá an nasc age baile mírialta faoi láthair.

2008-03-27

Ar na mná atá an locht?

Bhí alt san Irish Times inniu, ag tagairt do suirbhé san Examiner.

Is cosúil go gcreideann sciar suntasach den phobail go bhfuil cuid den locht ar bean má éignítear í. Toisc í bheith gléasta go míchuí. Nó ólta. Nó dul in áit nár cheart di dul léi féin.

Cuireann tuairimí mar sin cantal, déistin agus colg orm. Coir tromchúiseach is ea éigniú. Cuir leis an dochar atá ann maíomh go bhfuil cuid den locht ar an íobartach.

Gníomh foréigneach atá i gceist. Réabadh idir chorp agus anam. Ba cheart caitheamh leis mar a chaitear le dúnmharú.

Ná géilltear orlach dos na ropairí drúiseacha. Is cinneadh an duine a dhéanann coir, coir a dhéanamh. Bíodh an fhreagracht air agus ná cloistear brilléis den tsóirt leithscéalach seo dó.

2008-03-26

Cloítear an claochlú ciotach!

Thug Michal léacht thar a bheith suimiúil don Roth ag tús na míosa ar Ionchódú Téacs ar Ríomhairí.

Camchuairt ar na córais éagsúla chun litreacha a chuir in oiriúint do ríomhairí a bhí ann. Is le huimhreacha a bhíonn ríomhairí ag plé dar ndó, agus tá gá le gnás chun uimhir a cheangail le litir airithe.

Léirmheas chuimsitheach a bhí ann ó ré dorcha ASCII na seacht ngiotáin, nuair a b'éigean do Ghaeil slaisíní a úsáid in áit an fada.

Thug sé cuir síos thar a bheith maith ar Unicode, an córas uileghabhálach atá i réim anois. Tá gnéithe ar leith ag baint le Unicode, agus an uaillmhian sa chóras go mbeidh gach carachtar aibítre, agus go deimhin gach glif, sé sin gach cruth faoi leith a thagann ar charachtar, intuairisce sa chóras.

Is de bharr débhrí sna córais reatha a bhíonn ciolar ciot déanta de théacs ar líne go minic. Tuigeann muidne, a bhfuil teanga againn nach leor an aibítir chúng Bhéarla lena scríobh, go maith na deacrachtaí.Bhí ceist amháin agam nach raibh ar chumas Michal í a fhreagairt ar an bpointe - b'shin conas go díreach a chuirtear litreacha le luach Unicode níos airde ná 255 in iúl san gnás aonbhirt UTF-8.

Ní thógaim air é. Is le réimse teibí ríomhaireachta - bunachair sonraí agus a mhacasamhail a bhíonn Michal ag plé. Ach is rúpálaí giotáin mise. Is maith liom dul síos go leibhéal na n-uimhreacha dénártha san ríomhaire.

Roinnt cúlra. Is le uimhreacha dénártha 1 nó 0, ann nó as, lasc dúnta nó oscailte a phléann ríomhaire.

Giotán an t-aonad is lú.

Ach oibríonn ríomhaire le grúpaí giotáin. Beart an t-aonad is lú atá inseolta de ghnáth. 8 giotáin, ar féidir na luachanna idir 0 agus 28 - 1 a chuir in iúl leis. Baintear feidhm as leathfhocal (16 giotán) agus focal (32 giotáin) agus 64 giotáin chomh maith. Bíonn lucht ceol ag plé le focal 24 giotáin, ach sin scéal do lá eile.

Bhuel, pé scéal é, córas 7 giotáin ab ea ASCII, atá linn fós i bhfolach i Unicode. Tá na carachtar is gá don Sacsbhéarla ionchódaithe sna seacht giotáin úd, sé sin sna huimhreacha idir 0 agus 127 (27 - 1).

Ciallaíonn sin nach mbeadh luach 1 ar an gcéad giotán más "gnáth" carachtar atá i gceist.

Tá tairbhe le baint as an méid is lú giotáin is féidir a úsáid chun sruth téacs a chuir in iúl. Mar sin, baineann UTF-8 feidhm as seo.

Más na litreacha a-z nó A-Z atá i gceist, is leor beart.

Chun litir le luach os cionn 127 a chuir in iúl, caithfear níos mó na beart amháin a úsáid. Ní mór linn na birt san carachtar a chuir in iúl don ríomhaire.

Déantar sin trí an oiread giotáin agus atá birt sa charachtar a chur ar luach a haon, agus ansin náid a chur ag tús an beart birt.

Bíonn brat ar gach beart leantach ansin chun cuir in iúl gur cuid de charachtar "leathan" atá ann - bíonn luach 10 ar an gcéad dá giotáin.

Ríomhtar luach an litir ansin de réir na ngiotáin eile.

mar shampla:
Tá luach 0x101B = 4123 ag c buailte san córas Unicode (Ċ).

Sin 0b0001_0000_0001_1011 san córas dénártha.

Is gá níos mó na beart.

Bheadh an cód seo leanas ann i UTF-8 (is dóigh liom!)

0b1110_0001_10_00_0000_10_01_1011.

Tá na giotáin dearga ann chun an ionchódú a láimhseáil, agus siad na cinn dubha an uimhir fhéin.

i. 0b1110 -> trí bheart san cnuas.
0b10 -> tús birt.

Nach cliste an cleas é?

2008-03-24

Fáilte (athuair) roimh Mholtoirí

Bhuel, seo ag blagadóireacht arís mé ó tharla an Charghas a bheith thart.

Feicim go bhfuil comórtas A29 de chuid an Oireachtais ann anois do "Blagáil" (is fearr liom féin blagadóireacht, níl fhios agam tuige. Samhlaím gnímh le -dóireacht seachas le -áil...ní háil liom -áileanna).

Tá sé i gceist agam cuir isteach agus ó tharla é beith sonraithe sna rialacha go ndéantar postáil ar an mblag ó 1 Márta 2008 go 30 Meitheamh 2008, is é seo an céad mhír cáilithe don moltóireacht.

Tá moladh (agus buíochas) ag dul do Oifig na Gaeilge ITBÁC atá ag cuir duaischiste fiúntach de €1000 ar fáil.

Tá súil agam go mbeidh iomaíocht ghéar ann.

Is deisceabal de chuid Francis Bacon mé sna cúrsaí seo:

Tríd léamh a déantar duine iomlán,
Tríd comhrá duine ullamh,
Tríd scríobh duine cruinn


Tá an trí rud i gceist le blagadóireacht....ach tá gá le slua maith blagadóirí chun go mbeadh comhrá idirbhlagach ann.