Píosaí liom in áiteanna eile:

2006-02-26

Tost ar feadh seal..

Tosnaíonn an Charghas dé Céadaoin.

Tá sé i gceist agam an chrannóg gaoitearachta seo, agus mo gníomhartha idirlíon eile a chuir uaim go dtí tar éis na Cásca.

Agus do ÷reonui³ an Spiorad sa ¢fása¥ é, ar feaḋ dá ḟicid lá, agus an dia¢ail ag cur ca÷ui³÷e air. Agus níor i÷ sé éinniḋ i n-imea¥t na lae÷anta sin, agus nuair do bhí deireaḋ leo, do bhí ocras air. Agus adu¢irt an dia¢al leis, Má’s tú Mac Dé, abair leis an gclo¥ seo go ndéantar arán dí. Agus d’ḟreagair Íosa é, Atá scrío¢÷a, Ní h-ar arán aµáin µairfeas an duine a¥ ar an uile ḟocal a ÷agann as béal Dé.

Lúcás IV 1-5

Lipéid:

2006-02-22

Sophie Scholl - a laethanta deiridh

Chonaic mé an scannán seo dé Luáin.

Chorraigh sé go mór mé. Bean óg uasal gan cham. Creideamh láidir aici, agus tuiscint láidir ar chonsias.

Tá beatháisnéis anseo.

Is éard atá sa scannán, go bunúsach, cuir síos ar an ceistniú a chuir an poilín Mohr uirthi i ndiadh di a bheith gafa as billeoga a scaipeadh in aghaidh an Naitsíochas.

Bhí radharc cumhachtach amhain nuair a bhí sí ag cáineadh an cleachtas leanaí le meabhair ghalar a dhúnmharú - "beatha gan fiúntas" a bhí iontu de réir na Naitsíthe.

Má bhíonn deis agaibh, féachaigí air!

Ar dheis Dé atá a hanam uasal, táim cinnte.

Lipéid:

2006-02-19

Na hÉireannaigh nua

Le tamall anuas, tagann cantal orm faoin ábhar seo.

Ar dtúis bhí Pat Rabitte ag moladh srianta ar oibrithe ó Oirthear na hEorpa, agus ansin bhí Fine Gael ag olágon faoi inimircigh on AE ag bheith ag fáil na pingeanacha suaracha atá an Rialtas ag bronnadh ar thuistí, cé go raibh a leanaí sa bhaile thar lear acu.

Seo iad an drong chéanna a bhíonn cad é fuadar futhu ag iarraidh ar Rialtas SAM an dlí a lúbadh ar mhaithe le hÉireannaigh a sharaigh dlíthe viosa SAM.

Ní fimínteacht go dtí é.

Chailigh mise ón ollscoil i 1990. Chuig thart ar dhá trian de mo rang ar imirce - an formhór acu go dtí tíortha eile san AE. Chuig ochtar déag (as thart ar 80) chun na Géarmáine, mise ina measc. Murab teifigh eacnamaíocht a bhí ionann, níl fhios agam cad is teifeach eacnamaíochta ann.

Tá dream maith againn tagtha thar nais anois, níos saibhre i dtaithí ó bheith thar lear. Chuir an chuid is mó againn pingineacha soir abhaile, táim cinnte.

Is chun leasa na hÉireann ar mórán bealaí an gluaiseacht sall is anall seo ag Éireannaigh. Bhain an Ghéarmain leas asainn freisin, gan amhras - bhí muid roinnt bliainta níos óige ná ceimithe géarmánacha, rud a d'fhag go raibh muid níos saoire, agus níos solubtha - mar atá Polainnaigh in Éirinn anois, seans?

Is cuimhin liom go raibh an dúrud ceardaithe tógala as Éireann i mBerlín le linn dom bheith ann. An mórchuid acu féinfhostaithe mar dhea, agus gan árachas ceart sláinte acu, ná dleachtanna soisialta á íoc. Macalla eile, nach ea?

Táim go laidir ar son dlíthe a thugann cosaint d'oibrithe (agus d'fhostóirí ionraice) ar an dream a d'fhéachfadh le teacht i dtír orthu, cuma cad as dóibh. Ach ní hiad na himircigh is cúis leis na deacrachtaí seo.

Cuirimse fáilte rompu. Bímís stuama - is chun ár leasa iad a bheith anseo anois, agus más féidir linn cuidiú leo airgead a bhaint amach anseo, agus filleadh abhaile ar ball, is chun ár leasa sin freisin.

Maidir lei san drong anseo atá craicéailte ag ceannacht maoin in oirthear na hEorpa..ná labhair liom futhu!

Lipéid:

Bláthanna an GhráSabhairciní seachas Rósanna, dar liomsa. Tá cúis maith agam - phós mé mo bhean i mí Aibréain, agus bhí muid ar mí na meala i gCorca Dhuibhne. Bhí sabhairciní agus uain gach áit.

Ó shin i léith, siad bláthanna an ghrá agam iad.

(Fuair mé na cinn seo ó mo bhean, lá le Vailintín!)

Lipéid:

2006-02-16

Gaelchonaí sna Speiríní

Is fada ó scríos rud ar bith anseo. Ró-chrúogach.

Ach ní mór dom an scéal seo a roinnt libh! Bhí árd deire seachtaine agamsa agus na gasúr.

Tharla sé go bhfaca mé scéal i faoi deire seachtaine do teaghlaigh. Chuir mé scairt ar Mhairtín ó Gaelphobal mar a moladh san alt, agus shocraigh mé dul le Tiernán agus Fionn.

Bhí an ocáid le bheith i nGoirtín, Co Thír Eoghain, mar sin chuamar ó thuaidh de hAoine seo chaite sa bus. Bhuail Mairtín linn sa Srath Bán, agus thiomáin muid go Goirtín. Ba é sin an tús le árd deire seachtaine. Bhí méid mór paistí de gach aois ann. Níor chomharaigh mise iad, agus níl fhios agam an ndearna aoinne eile!

Bhí ceol den scoth againn oíche Aoine, le gach aoinne a raibh nóta éigin ceol acu ag canadh (mise as an áireamh, ó tharla nach bhfuil ceol agam!).

Dé Satharn, bhí siúlóid cnoic ann, agus an t-uafás iománaíocht sa halla, le idir tuistí agus paistí in iomaíocht fíochmhar le chéile (táim fós scriosta).

Dé Domhnaigh bhí níos mó spraoi ann, agus siúlóid bheag eile.

Rinne Séan Mór agus an lucht eagraithe ann jab - bhí an méid ceart eagar ar an rud go raibh spás ann do na gasúr cairde nua a dhéanamh, agus a rogha rud idir na himeachtaí.

Lipéid:

2006-02-01

Anois teacht an Earraigh

Lá le Bríde faoi shonais dhaoibh!


Gabhaim molta Bríde
Ionmhain í le hÉirinn
Ionmhain le gach tír í
Molaimis go léir í

Lóchrann geal na Laighneach
A’ soilsiú feadh na tíre
Cean ar óghaibh Éireann
Ceann na mban ar míne

Tig an geimhreadh dian dubh
A’ gearradh lena ghéire
Ach ar Lá ‘le Bríde
Gar dúinn earrach ÉireannPíosa deas ag Dónall Mac Giolla Comhghaill i Lá an lae inniu.