Píosaí liom in áiteanna eile:

2006-02-26

Tost ar feadh seal..

Tosnaíonn an Charghas dé Céadaoin.

Tá sé i gceist agam an chrannóg gaoitearachta seo, agus mo gníomhartha idirlíon eile a chuir uaim go dtí tar éis na Cásca.

Agus do ÷reonui³ an Spiorad sa ¢fása¥ é, ar feaḋ dá ḟicid lá, agus an dia¢ail ag cur ca÷ui³÷e air. Agus níor i÷ sé éinniḋ i n-imea¥t na lae÷anta sin, agus nuair do bhí deireaḋ leo, do bhí ocras air. Agus adu¢irt an dia¢al leis, Má’s tú Mac Dé, abair leis an gclo¥ seo go ndéantar arán dí. Agus d’ḟreagair Íosa é, Atá scrío¢÷a, Ní h-ar arán aµáin µairfeas an duine a¥ ar an uile ḟocal a ÷agann as béal Dé.

Lúcás IV 1-5

Lipéid: