Píosaí liom in áiteanna eile:

2006-02-19

Na hÉireannaigh nua

Le tamall anuas, tagann cantal orm faoin ábhar seo.

Ar dtúis bhí Pat Rabitte ag moladh srianta ar oibrithe ó Oirthear na hEorpa, agus ansin bhí Fine Gael ag olágon faoi inimircigh on AE ag bheith ag fáil na pingeanacha suaracha atá an Rialtas ag bronnadh ar thuistí, cé go raibh a leanaí sa bhaile thar lear acu.

Seo iad an drong chéanna a bhíonn cad é fuadar futhu ag iarraidh ar Rialtas SAM an dlí a lúbadh ar mhaithe le hÉireannaigh a sharaigh dlíthe viosa SAM.

Ní fimínteacht go dtí é.

Chailigh mise ón ollscoil i 1990. Chuig thart ar dhá trian de mo rang ar imirce - an formhór acu go dtí tíortha eile san AE. Chuig ochtar déag (as thart ar 80) chun na Géarmáine, mise ina measc. Murab teifigh eacnamaíocht a bhí ionann, níl fhios agam cad is teifeach eacnamaíochta ann.

Tá dream maith againn tagtha thar nais anois, níos saibhre i dtaithí ó bheith thar lear. Chuir an chuid is mó againn pingineacha soir abhaile, táim cinnte.

Is chun leasa na hÉireann ar mórán bealaí an gluaiseacht sall is anall seo ag Éireannaigh. Bhain an Ghéarmain leas asainn freisin, gan amhras - bhí muid roinnt bliainta níos óige ná ceimithe géarmánacha, rud a d'fhag go raibh muid níos saoire, agus níos solubtha - mar atá Polainnaigh in Éirinn anois, seans?

Is cuimhin liom go raibh an dúrud ceardaithe tógala as Éireann i mBerlín le linn dom bheith ann. An mórchuid acu féinfhostaithe mar dhea, agus gan árachas ceart sláinte acu, ná dleachtanna soisialta á íoc. Macalla eile, nach ea?

Táim go laidir ar son dlíthe a thugann cosaint d'oibrithe (agus d'fhostóirí ionraice) ar an dream a d'fhéachfadh le teacht i dtír orthu, cuma cad as dóibh. Ach ní hiad na himircigh is cúis leis na deacrachtaí seo.

Cuirimse fáilte rompu. Bímís stuama - is chun ár leasa iad a bheith anseo anois, agus más féidir linn cuidiú leo airgead a bhaint amach anseo, agus filleadh abhaile ar ball, is chun ár leasa sin freisin.

Maidir lei san drong anseo atá craicéailte ag ceannacht maoin in oirthear na hEorpa..ná labhair liom futhu!

Lipéid: