Píosaí liom in áiteanna eile:

2006-07-30

Domhnach Crom Dubh

atá ann inniu.

Tabharfaidh na mílte aghaidh ar Chruach Phádraig arís. Beidh comharbha Phádraig, an tArdeaspag Séan Brady, ina measc i mbliana.

Tá sé roinnt blianta ó bhíos fhéin ar an gCruach.

Ach bhíos ar cnoc inniu - ruaig mo bhean mise agus na gasúr suas Ceann Bhré; ait a bhfuil cros in onóir Chríost ar a bharr (ó bhliain naofa éigin san 1950í).

Ach is cosúil gur mó adhradh a déantar ar dhéithe an bheoir saoir agus na toitiní ann ar na saolta seo, ná ar Chríost nó fiú Lugh Lámhfhada nó Crom Cruach fhéin.

Lipéid:

2006-07-19

Meirbh Marbhánta

le roinnt laethanta anois.

Ach ainneoin sin, nó seans dá bharr, tá an boc seo múchta le slághdán. Caith mé an lá inné ar fhleasc mo dhroma. Cuasa, scórnach agus srón ám chrá. Abhae liom don bhinn báin anois in iarracht leigheas a fháil.

Lipéid:

2006-07-14

Blag-foghlaithe

Feicim go bhfuil scrios iomlán déanta ag lucht truscar ar bhlag oistin, a bhíodh ag oistin.blogspot.com.

N'fheadar an fadhb fairsing atá ann? An bhfuil cosaint air?

Lipéid:

Ár n-arán laethiúl

Toradh fónta eile atá ar na nua hÉireannaigh ná go bhfuil raon aráin ar fáil anois nach raibh ann agus mise ag eirí aníos.

Is cuimhin liom an t-am go raibh sé deacair rud ar bith seachas arán bán "sliced pan" nó arán sóid a fháil.

Taithí eile ar arán a bhí agam sa Ghearmáin, agus déanann muid ár n-arán fhéin ag an baile. Arán donn ar bhunús cosúil le taos ghéar.

Ach anois tá leithéidí arán seagail le cearbhas, aguis aráin eile nach iad, ar fáil go forleathan.

Lipéid:

Deireadh Téide

Fáiltím roimh an nuacht go bhfuil Club ucht rince Stringfellows i mBÁC dúnta.

Treaslaím le Vera Brady agus na daoine aitiúla eile a sheas i gcoinne lucht an "cultúir nua aoiseach" mar dhea.

Meas fualáin a bhí riamh agam ar an dream a bhaineann dúchíos as macnas colainne.
Lipéid:

2006-07-12

Fós ann, ach fós gan nasc

Beidh orainn bata mhór ComReg a bhagairt orthu níos déine, is eagal liom.
Lipéid: