Píosaí liom in áiteanna eile:

2008-08-31

Misneach de dhíth ag plé leis an Ioslam

Alt ó Kath.net, scríofa ag saineolaí ar an Ioslam.

É ag léiriú go bhfuiltear anois ag seachaint aon cheo san ealaíon a d'fheadfadh fearg dá laghad a chuir ar Mhoslamaigh. Ní hamhlaidh do mhaslaí don Críostaíocht - is féidir na rudaí is naofa linne a tharraingt - go liteartha - tríd an mbualtrach.

Ach tá difear ann; ghéill Críost don magadh, bhí Sé umhal agus uiríseal - níor ghéill Mahamad!

Fós féin, tá sé tábhachtach nach ndéanfaí cinsireacht ar phlé macánta leis an Ioslam san Iarthar, nó beidh muid ar fad thíos.Aguisín: Alt eile ar an ábhar chéanna, scríofa ag Moslamach san Irish Times inniu:
"Cuireann féin chinseareacht gach duine a chreideann ar aon chéim le páiste, gan an cumas a bheith iontu plé le habhár íogair go béasach. Mar chreidmheach, táim maslaithe."

2008-08-29

Cré Phobal Dé

(Pól VI - Íomhá ó Wikimedia)

Agus mé ag léamh faoi Humanae Vitae, chonaic mé tagairtí do shaothar eile de chuid an Phápa Pól VI - Cré Phobal Dé (éist leis anseo).

Ba mar chuid de bhlian an Chreidimh, agus faoi thionchar ón bhfealsaimh Jaques Maritain a scríobh sé é, is cosúil.


Acoimhre ar an gcreidimh Chaitliceach atá ann, agus is fiú ann é.

2008-08-26

Tá an stair ar thaobh lucht bailithe stampaí!

Sin a scríobh Erich Kästner tráth, san réamhrá dá úrscéal Der kleine Grenzverkehr:

Scríobh sé sna 1930í é, agus bhí an teorann idir an Ghearmáin agus an Ostair lárnach don scéal. Faoin am a foilsíodh an leabhar, bhí an teorann sin imithe "go deo". Ach bhí sé ann arís "go deo" faoin am gur foilsíodh an t-eagrán ar scríobh sé an réamhrá dó.


Tá an Rúis tar éis neamhspleáchas Ossetia Theas agus an Abcáis a aithint, agus tá loing de chuid NATO agus na Rúise ag seoladh gar do chósta na Seoirsia.

Maíonn an Rúis gurbh ionann an chás agus cás an Chosaiv.

N'fheadar.

Ach is cinnte go bhfuil "náisiúnachas an chois ar bhoilg agus náisiúnachas an éirí amach" a luaigh an Conghaileach (más fíor, scéal scéil ata agam ar seo, agus tá sé ag cinnt orm foinse a aimsiú) ar gach taobh san scéal seo. Agus ní deá scéal atá ann, má tá an Rúis le bheith in adharca le SAM agus an tAE eatarthu.

2008-08-25

"Status Quo" an Laidin ar "an bpraiseach ina bhfuilimid"

Níor shíl mé go mbeadh mé riamh ag athchúrsáil nath de chuid Ronald Reagan, ach nuair a léigh mé ag deireadh an ailt spéisiúil seo an nath thuas, rinne mé miongháire - agus phioc mar teideal ar an mblagmhír seo é.

Táimid ag brú ár dtruailliú soir - tríd earraí saora a cheannach ón tSín agus tíortha nach é. Tá mórán an rud céanna ag tarlú d'ár talmhaíocht.

Dlíthe daingne abhus, srianta agus maorlathas ar ár dream féin. Ach ag allmhairiú earraí táirgthe faoi choinníollacha nach nglacfaí leo scun scan abhus.

Ní chun ár leasa é nach mbeadh ar ár gcumas bia nó earraí a chuir ar fáil abhus. Agus cinnte ní chun ár leasa é go mbeadh an domhan i mbéal forbartha á nimhiú. Ní aithníonn nimh agus truailliú teorainn!

2008-08-22

Drochthús le plé riachtanach

Eagarfhocal an Times inniu - rinne Brian Hayes botún nuair a d'úsáid sé an focal íogair "leithscaradh" agus é ag maíomh go bhfuil gá oiliúint ar leith san teanga teagaisc a thabhairt d'inimircigh san iarbhunscoil más gá é.

De bharr gur úsáid sé friotail a thugann deis ciníochas a chuir ina leith, tá deireadh leis an bplé sular thosaigh sé.

Is trua sin. Ba mhaith an rud é oiliúint a chuir ar fáil i dteanga teagaisc gach scoil - Béarla sa Ghalltacht agus Gaeilge sa Ghaeltacht - d'aon dalta a bhfuil sé de dhíth orthu.

Ach an Roinn Éadóchais agus pleanáil....

Namhad a rinne é seo

Alt le Easpag Robert Vasa:

Is ann don Diabhail agus na hainspioraid. Agus is mithid do gach aoinne againn cuimhneamh ar sin.
Tá toradh a saothair le feiscint in aimhréidh ár sochaí - áit gur "ceart" atá ann gin a mhilleadh agus an t-easlán a bhrostú ar shlí na fírinne. Cultúr an Bháis.

A Aingil ghil Dé, cuir mé faoi do smacht
Mar d'ordaigh Mac grámhar Dé ina reacht
Seas le mo thaobh gach uile lá,
soilsigh, is cosain,
is seol mé slán

2008-08-21

Deireadh le hEarrach Prág - 40 bliain ó shin inniu

Scéal san Tagesspiegel.

Anois is léir gurb tús turnaimh Comhaontú Vársá agus mórcheannas an Aontais Sóibhéideach a bhí ann.

Ach tá macallaí míchompordacha ann in imeachtaí na Seoirsia agus an buailim sciath idir an Rúis agus an bPolainn - cé gur cásanna eile ar fad iad.

Níl an domhan níos simplí!

2008-08-20

Ceist chasta na bpéas rúnda

(íomhá de chuid an Linkspartie)

Ba dlíodóir san DDR é Gregor Gysi, dlíodóir ar son easaontaigh mór le rá. Ó 1989 i leith tá sé ag streachailt leis an gcúiseamh go raibh sé ina spiaire orthu ar son an Stasi.

Agallamh leis agus le mic an dís is cáiliúla anseo san Tagespiegel. Is léir nach bhfuil a muinín siúd, go ndearna sé rudaí fónta ar a son, scaipthe.

Is deacair aon ró iontaoibh a chuir i gcáipéisí lucht na mbréag san Stasi, cé go bhfuil oifig Rialtais ann chun meabhair a bhaint astu...

Ach tá bóthar fada le dul sula mbeidh síocháin ann don dream a bhí buailte - má bhíonn riamh.

Scriosann easpa muinín caidrimh.

Cathair na bhFionnúrachCé go raibh an síon sách fliuch agus muid thiar i gCorca Dhuibhne, rinne mé roinnt beag siúil.

Tá Cathair na bhFionnúrach, cathair meánaoiseach thart ar uair an chloig siúl ar bhóthar glas ón mBaile Breac , agus bhíos ann faoi dhó.

Tá an bóthar glas garbh go maith (agus fliuch!) ach insiúlta fiú le leanbh i mala droma!

Tá an Cathair féin spéisiúil, agus ana radharc uaidh ar Feothanach agus Cuas an Bhodaigh.

D'fhill mé ar an mbóthar mór, rud a thug deis dom geábh amháin bualadh isteach go teach tábhairne an Bhóthair!

2008-08-18

1260 AD

(Íomhá ó Wikipedia - Tionól na nDochtúir san Sorbonne)
Léite anois agam.

Scéal dhá gníomh atá anseo, a phléann le prionsa de Chineál Eoghan. San chéad gníomh, is manach é ag staidéir san Sorbonne. Cuirtear go mainistir iargúlta é le lámhscríbhinn le Eriugena, lámhscríbhinn atá in easnamh san Sorbonne toisc gur ordaigh Pápa é a dhó. Agus é ann, forbraíonn grá idir é an cailín aimsire uaigneach na mainistreach. Feidhmíonn an chuid seo den scéal go maith; tá soineantacht an laoich inchreidte, agus an tragóid soiléir ag teacht.

Bogann an scéal ar aghaidh ansin go hÉirinn, agus Eoghan ar saoir i ndiaidh dó a dhochtúireacht a bhaint amach, ach faoi smál áirithe de bharr an eachtra thuasluaite; cloiseann muid go bhfuil a dheartháir ar lár, marbh i gcath leis na Gaill. (Tá an cath úd luaite in annála na gceithre Máistir, agus bhronn an eachtra teideal an leabhair.)


Tagann sé i gcomharbacht air, agus pléann an cuid eile den scéal an eachtraí agus é ina Rí Tuaithe ar feadh beagán faoi bhliain. Ní raibh an chuid seo de scéal inchreidte, dar liom, bhog rudaí ar aghaidh go ró-réidh; cé go raibh eachtraí spéisiúla, dea inste ann freisin.

Níl mé cinnte an mholfainn é mar leabhar!

Ar fáil ar líne anseo: 1260 AD - úrscéal staire le Alec Bán Mac Conaill agus i bhfoirm crua ó Coiscéim.

Athmhuscailt na Rúise.

(Íomhá: postaer don scannán Long Cogaidh Potemkin ó Wikimedia)

Anailís ar chás Seoirsia ag Mercator.net:

Aontaím leo; tá an Rúis ag fógairt nach bhfuil sí sásta glacadh le bheith timpeallaithe ag iar choilíneachtaí dá cuid atá sásta tacú lena namhaid.

Botún a bheadh ann namhad buan a dhéanamh den Rúis; tá an tAE ina abhac pholaitiúl, agus beidh. Tá SAM gafa lena amhantar san Mheán Oirthear, agus beidh.

Tréimhse corrach atá roimh lár na hEorpa; agus roimh an Eoraip ar fad dá bharr.

2008-08-15

Íocfaidh muid as do bhás, ach ní as do bheatha!

Alt a chuireann sceon orm i Mercator.net.

Tá sé dleathach in Oregon lámh a chuir i'd bhás féin le cabhair ó lia. Ar mhaithe le "saoirse an duine".

Agus tá an Rialtas ann sásta íoc as. Ach níl siad sásta íoc as cóireáil a chuirfidh an bás ar atráth (seachas an galar a leigheas go hiomlán).

Thuigfeá as sin go bhfuilid den tuairim gur dualgas ort lámh a chuir i'd bhás fhéin ar mhaithe le costais a laghdú don tsochaí.

Saoirse?

2008-08-14

Ainm an Tiarna


( Íomha ó Wikimedia - ainm an Tiarna in aibitír na bhFéiníceach, na hAramaise agus Eabhraise an Lae inniu)

Scéal anseo ó Kath.net gur mian leis an Vatacáin go gcloífí le nós seanbhunaithe Iosrael, agus gan ainm an Tiarna - an Tetragramm naofa JHWH - a úsáid san liotúirge.

Spéisiúil. Agus inmholta dar liom - cabhraíonn urraim le creideamh agus "Eagla an Tiarna", mar a bhíodh sa chaiticeasma fadó.


Ná luaigh ainm Dé le mí-úsáid a bhaint as.

Deot: 5:11

Dúirt Dia le Maois "Is mé an Té atá ann"

Eax: 3:14

Lá Fhéile Mhaximilian Kolbe

Anaithnid , sa Réimse Poiblí, Féach nasc

atá ann inniu 14ú Lúnasa, an lá roimh Lá le Muire san fhómhair. Fuair Maximilian Kolbe bás ar son fear eile in Auschwitz - ach tá i bhfad níos mó i gceist lena shaol ná sin. Ba misinéir é ar feadh a shaol, agus bhunadh sé mainistreacha - i Nagasaki fiú - agus nuachtáin agus nithe eile. Tá (nó bhí, is dócha go bhfuil sé as cló) beathaisnéis i nGaeilge faoi: Ridire Mhuire gan Smál. Beathaisnéis an Athar Maximilian Kolbe, O.F.M., Conv. le Colmán Ó hUALLACHÁIN. Is dóigh liom go bhfuil cóip agam áit éigin; tá sé léite agam cinnte, agus leabhar Desmond Forristal - Maximilian of Auschwitz - freisin.

2008-08-12

Taibhsí na hóige san sráidbhaile domhanda

Píosa breá arís ag Kate Holmquist san Times.

Cuireann an t-idirlíon am agus spás ar neamhní, ar slí. Cothaíonn sé, nó is féidir leis, teangmháil idir dhaoine nach bhfaca a chéile riamh - tá dornán daoine nach bhfuil ach ríomhaithne agam orthu.

Ach ceist eile atá á chíoradh ag Kate. Cad is ceart a dhéanamh nuair a thagann duine a raibh caidreamh agat leo i bhfad siar, in am agus áit eile i dteangmháil leat.

Ceist mhaith.

2008-08-11

Ag iompú moslamaigh - le cabhair ón Córán!

Scéal spéisiúil ó Kath.net:

Sagart Coptach, Zakaria Botros, a bhfuil eolas domhain aige ar an traidisiún Ioslamach - an Córan, an hadith (ráite an Fáidh) agus an Ulema (ráite na scoláirí).

Tá clár teilifíse Araibise aige ina ndéanann sé ceisteanna a chíoradh, mar shampla ról na mBan son Ioslam. Is cosúil go bhfuil roinnt mhaith daoine iompaithe ina gCríostaithe de bharr a shaineolas agus a theagasc.

Is "Namhad uimhir 1" an Ioslam é, de réir an nuachtáin al-Insan al-Jadid

2008-08-07

Abhlacha aorach


Tharraing an t-alt seo san Tagesspiegel m'aird ar an Front Deutscher Äpfel.(Fronta na nÚll Gearmánacha).

Smaoineamh iontach is ea é. Aoradh a dhéanamh ar leithéidí an NPD tríd a gcuid béarlagair agus siombail a chasadh, agus úlla a úsáid.

Cosain glaine na dtorthaí Gearmánacha!
Amach le torthaí eachtrannacha!
Déan subh as na torthaí leagtha!


Físeán anseo:

Fáidh ar lár

Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn (1918-2008)

Do léigh mé "Lá i saol Ivan Denisovitch" agus "Bharda Ailse" agus mé sna déaga.

Bhí an Iarthar breá sásta le Solzhenitsyn chomh fada agus a dhírigh sé a cháineadh ar an Cumannachas. Ach níor chloígh sé leis sin.

Críostaí láidir ab ea é, a dúirt

"Tá an Olc a scaipeadh mar a dhéanadh cuaifeach tríd cúig Mór Roinn an Domhain. Tá an fichiú aois ina iomláine báite i mbogach aindiachais agus féin scrios."

Altanna anseo agus anseo.

Leaba i measc naoimh na Rúise go raibh aige!

2008-08-06

Focail, Croí, Cloigeann

Alt spéisiúil ag Mercator.net maidir le conas cuir in a luí ar dhaoine cén cúrsa atá eiticiúil; tábhacht an réimse teangain a úsáidtear, agus bealaí seachas réasún amháin chun fios a bheith ag duine.

Tá tábhacht le réimse focail caoi in aon phlé, agus ní féidir plé a bheith ann d'uireasa comhthuiscint ar brí na bhfocail.

Le fada, tá sofhriotal ag cuir argóint poiblí as a riocht; ní mór bheith ar an airdeall faoi.

Suimiúil freisin gur féidir le daoine a bhfuil gortú inchinne de shórt áirithe ag cuir as dóibh cinntí mí-eiticiúla, ach réasúnta a ghlacadh.

Neach thar a bheith casta an cumasc úd as corp, toil, mian agus intleacht - an neach daonna.