31 August 2008

Misneach de dhíth ag plé leis an Ioslam

Alt ó Kath.net, scríofa ag saineolaí ar an Ioslam.

É ag léiriú go bhfuiltear anois ag seachaint aon cheo san ealaíon a d'fheadfadh fearg dá laghad a chuir ar Mhoslamaigh. Ní hamhlaidh do mhaslaí don Críostaíocht - is féidir na rudaí is naofa linne a tharraingt - go liteartha - tríd an mbualtrach.

Ach tá difear ann; ghéill Críost don magadh, bhí Sé umhal agus uiríseal - níor ghéill Mahamad!

Fós féin, tá sé tábhachtach nach ndéanfaí cinsireacht ar phlé macánta leis an Ioslam san Iarthar, nó beidh muid ar fad thíos.Aguisín: Alt eile ar an ábhar chéanna, scríofa ag Moslamach san Irish Times inniu:
"Cuireann féin chinseareacht gach duine a chreideann ar aon chéim le páiste, gan an cumas a bheith iontu plé le habhár íogair go béasach. Mar chreidmheach, táim maslaithe."

19 comments:

Fearn said...

Rud eile nach ndearna Íosa, fiodmhagadh as chreideamh daoine eile.
An bhfuil bonn faisisteach leis an suímh Gearmáinise seo agat?

aonghus said...

Ní thuigim do cheist, a Fhirn. Nílimse, ná níl an suíomh úd, ag moladh fiodhmhagadh - a mhalairt glan.

An t-imní atá orm, agus orthu, ná an easpa misneach ag ceistiú an Ioslam - de bharr roinnt cásanna inar mhuscail fiodhmhagadh freagra foiréigneach.

Agus cásanna eile inar lorgaíodh cúis masla nuair nach raibh masla ar bith i gceist.

Tá, gan amhras, teorainn leis an saoirse cainte - agus tá an chinisire sa cheann baolach freisin.

Fearn said...

Is chugatsa a bhí mé leis an fiodmhagadh, a Aonghas Ghroí, nó an raibh tú dáirire. Ní sílim gur slán agat Íosa agus Machmad a chuir le hais a chéile ó thaobh umhlaíochta de.

Tá dhá rud san Ioslam anois, bíodh gur fite fuaite iad, í mar chreideamh is í mar ghluaiseacht pholaitiúil. Sílim nach bhfuil cead ag duine creideamh duine eile a cheistiú ach ar bhonn creidimh, agus é goilliúnach, íogair agus báigiúil.
Ó thaobh ghluaiseacht pholaitiúil de, is dual a scagadh go mion gan doicheall gan trócaire.
Ach bíodh lucht na gceisteanna ag imirt an chluiche chéanna gar don bhaile.

aonghus said...

Achoimhre ag thagairt sa bhun alt a bhí san méid sin.

Ní magadh a bhí i gceist, ach léiriú an bundifríocht idir an dá theagasc.

Firic atá an gur chas Íosa an leiceann eile; Fíric atá ann gur imir Mahamad an lámh laidir ar an dream a bhíodh thíos air chomh luath agus a fuair sé an deis.

Cinnte, tá síor cheistiú de dhíth ar aon foras daonna, an tEaglais C.R. san áireamh;

Is fiú iompar AGUS teagasc gach dream a cheistiú - agus caithfear idirdhealú idir an dá rud.

Fearn said...

Tá an t-alt fabhtach. Sin an fáth a fhiafraím an bhfuil bonn faisisteachais ar an suíomh sin: eite dheis na hEaglaise Caitlicigh agus ró-theanntásach.
Ba Dhia Íosa, dar leis na Críostaithe, ba fháidh Machmad, dar leis na Muslamaigh. Tuige nár chuir an t-údar Machmad le hais na hiomad fáidheanna Iúdacha a bhí suas, go háirithe le moladh na láimhe láidre.
"Firic atá an gur chas Íosa an leiceann eile" deir tú. Sin nuair a ghabhadh é, nach ea? An raibh an dara rogha aige? Ós rud é nár ghabhadh Machmad, cad é mar a chuirimis le hais a chéile iad?
"Is fiú iompar AGUS teagasc gach dream a cheistiú ", deir tú. Nár dhúirt Íosa rud éigin faoin cháithnín a bhaint as do shúil fhéin roimh dul i mbun na saile i súil an duine thall?

aonghus said...

An chead agat do thuairim a bheith agat, cé go bhfuil amhras orm faoi do shainmhiniú ar faisisteachas, agus ní ghéillim gur faisteach mé, ná an dream atá taobh thiar de Kath.net.

Fch freisin an t-aguisín a chuir mé leis an alt thuas, maidir le tuarim eile ar an gceist chéanna.

Tá dhá sruth san Eoraip anois a bhraithim baol a bheith leo: bunúsachas saolta a mhaíonn nach bhfuil creideamh réasúnta, agus gur cheart é dhíbirt go hiomlán ón saol poiblí; agus bunúsachas Ioslamach a mhaíonn nach bhfuil aon cheangal feidhmiú de réir réasún ar Dhia ná ar an gcreideamh, agus ar mian leo an dlí Sharia a chuir i bfeidhm, i. dialathas.

Dibríodh Mahamad as Mecca - agus d'fhill sé le h-arm agus le lámh láidir. Sin an codarsnacht a bhí á léiriú agam.

Is é Críost an slat tomhais don Tegasc Críostaí; is é Mahamad an slat tomhais don Ioslam.

Fearn said...

1
Níor bhaist mé faisteach ort!
An bhfuil fhios agat cé iad na daoine taobh thiar den suíomh agus a siocracha?

2
Má bhaineann an t-alt seo leis an argóint, tá sé ró-leathan. Uair amháin, dúirt mé le mo mhaimó go raibh leanbh ag easpag a bhí faoi ghnaoi. Chuaigh sí le báiní. Arbh cheart dom a léithéid a rá, fiú fíor é, agus stangadh a bhaint as a creideamh? Ní mé.

3
Sílim go bhfuil an t-aon bhaol amháin ann san Eoraip: an t-aineolas, agus baineann sé le lear mór daoine cuma cé hiad. Sílim go bhfuil tú ag moladh neamhchlaonfhulaingt nó diúltú glan do chreideamh áirid de dhroim do chuid réasúnaíochta fhéin. Cad chuige na cearta atá agatsa a cheilt ar reiligiúin eile? An bhfuil an focal faisisteachas ag druidim níos gaire duit anois? Mach bhfuil cúirteanna eaglasta ag an eaglais caitliceach ar fud an domhain? Nach bhfuil cúirteanna raibíneacha ag na hIúdaigh?

4
An chéad duine a ritheann liom: Maois fáidh de chuid na hIúdaigh, na gcriostaithe is na muslamach: bhí fuil ar a lámha! Níor cháin Íosa an lámh láidir scun scan.

5.
Slatanna tomhais?
Dia le hais fáidh?

aonghus said...

Cár mhol mé ceart a cheilt ar dream amháin seachas dream eile?

A mhalairt glan a bhí i gceist leis an méid a scríobh mé, agus mo thuiscint ar an alt, ó thuas deiridh.

Cur in aghaidh faisisteachas atá i gceist agam, dar liom.

Seo mo lár argóint thuas:
Fós féin, tá sé tábhachtach nach ndéanfaí cinsireacht ar phlé acánta leis an Ioslam san Iarthar, nó beidh muid ar fad thíos leis.

Maidir le do Mhamó, ceist dutse é sin. Ach ní fheicim gur cheart stangadh a bheith bainte as creideamh aoinne san cheist seo. Cime mar chách is ea Easpag, chomh maith le haon peacach eile!

Maidir leis na slait tomhais: Teagasc le teagasc atá i gceist. An Córán le hais an Tiomna nua, bheadh sin níos cruinne ná Íosa le hais Mahamad.

Maidir le cúirteanna - ní phléann cúirteanna na hEaglaise le cásanna a thagann faoi dlí sibhialta ná coiriúl níos mó, agus is maith sin.

Bhí lochtanna mhóra ann nuair a baineadh feidhm as córás dlí comhthreomhar de chuid na hEaspaig (nach ionann i gcónaí agus an Eaglais!)

Fearn said...

+Cár mhol mé ceart a cheilt ar dream amháin seachas dream eile?
=Cár dhúirt mé gur mhol?


+A mhalairt glan a bhí i gceist leis an méid a scríobh mé, agus mo thuiscint ar an alt, ó thuas deiridh.
=Sea!

+Cur in aghaidh faisisteachas atá i gceist agam, dar liom.
=faisisteachas ar leith atá i gceist agat, sílim

+Seo mo lár argóint thuas:
Fós féin, tá sé tábhachtach nach ndéanfaí cinsireacht ar phlé acánta leis an Ioslam san Iarthar, nó beidh muid ar fad thíos leis.
= deirim: lig do na diagairí ón dá thaobh plé lena chéile i dtaobh creidimh, gan daoine nach diagairí iad a bheith ag scréadadh ón taobhlíne. Lig do gach duine eile cúnsaí cultúrtha a phlé

+Maidir le do Mhamó, ceist dutse é sin.
+Ceist giúláin uilí atá ann.

+Ach ní fheicim gur cheart stangadh a bheith bainte as creideamh aoinne san cheist seo.
= Is an-phearsanta n rud an creideamh

+ Cime mar chách is ea Easpag, chomh maith le haon peacach eile!
= Ní breitheamh mé ar easpaig

+Maidir leis na slait tomhais: Teagasc le teagasc atá i gceist.
= Níor luaigh tú teagasc. Luaigh tú eachtraí stairiúla

+ An Córán le hais an Tiomna nua, bheadh sin níos cruinne ná Íosa le hais Mahamad.
=Abair arís do phointe, mar sin

+Maidir le cúirteanna - ní phléann cúirteanna na hEaglaise le cásanna a thagann faoi dlí sibhialta ná coiriúl níos mó, agus is maith sin.
=Ní raibh sé riamh mar sin in Éireann agus ní shim a bhí i gceist agam. Cúirteanna a bhain le béasa creidimh a bhí i gceist agam. m.sh. scaradh pósta ag Caitlicigh, nó ceisteanna oidhreacha ag Muslamaigh nó cúrsaí sláinteaxhais ag Iúdaigh.

+Bhí lochtanna mhóra ann nuair a baineadh feidhm as córás dlí comhthreomhar de chuid na hEaspaig (nach ionann i gcónaí agus an Eaglais!)
= Féach thuas

aonghus said...

Scríobh mise:
+Cár mhol mé ceart a cheilt ar dream amháin seachas dream eile?
Scríobh Fearn:
=Cár dhúirt mé gur mhol?
Scríobh Fearn: (Pointe 3 san liosta)
"Sílim go bhfuil tú ag moladh neamhchlaonfhulaingt nó diúltú glan do chreideamh áirid de dhroim do chuid réasúnaíochta fhéin. Cad chuige na cearta atá agatsa a cheilt ar reiligiúin eile?"


Sílim go bhfuilimid ar dul thart i gciorcail anseo.
Smaointe Fánacha atá anseo, rudaí a bhreacaim síos go neamh foirfe mar thoradh ar rud éigin a thug mé suntas dhó.

Ní dóigh liom go dtig liom m'argóint a shoiléiriú níos mó ná:
Táthar ag tarraingt saothar ealaíona siar ar eagla go mb'fhéidir go gcuirfí olc ar Mhoslamaigh áirithe - tá sin mí cheart.

aonghus said...

Dála an scéil tá sé ag cinnt orm a fheiscint cá bhfaca tú cos an bolg san alt ach oiread:

Hier gilt gleiches Recht für alle.

Fearn said...

"Clúdaíonn tionscnamh an tslánaithe mar an gcéanna iad siúd a thugann aitheantas don Chruthaitheoir, sa chéad áit na Moslamaigh, a admhaíonn creideamh Ábraham, a adhrann mar aon linn féin an t-aon Dia amháin, atá trócaireach agus a thugann breithiúnas ar an chine daonna Lá an tSléibhe."

Lumen Gentium na Vatacáine

aonghus said...

Cén baint atá aige sin leis an méid atá á rá agam anseo?

Glacaim - go fonnmhar - leis go bhfuil a lan den fhirinne san Ioslam, agus meas dá réir tuillte aige.

Séard atá faoi chaibidil anseo ná cinsireacht ar ealaíon ar eagla go nglacfadh Moslaimigh áirithe col leis.

Caithfear cur i gcoinne bunúsachas, is cuma cén cúinne as a dtagann sé.

Ní hionann meas a léiriú agus tost iomlán faoi ghnaithe dreama eile!

Fearn said...

Sea, b'fhéidir nach bhfuil anseo ach sampla gur bocht an sás blag ar son cur is cúiteamh!

Tá tú a rá mar sin nach bhfuil ag déanamh scime duit ach cinsireacht na Muslamach : bunúsachas dar leat.

Is dóigh go mbeidh an Bhatacáin ag cur deireadh leis an cosc ar leabhair áirithe atá ar bun acu le fada an lá. B'fhéidir go ndéanfaisís é ar thathaint na Muslamach?

Ach i ndáirire, nach mó go leor an tsail faoinár súil féin gan dul i i ndiaidh an cháithnín i súil an Mhuslamaigh?

Hier gilt gleiches Recht für alle?
Ní shamhlaím an focal seo le hÍosa!

"

aonghus said...

Molann an Vatacáin gan leabhair áirithe a léamh.
Ní chuireann siad daoine amach ar na sráideanna ag dó nithe toisc go bhfoilsítear leabhair nach maith leo! [Níos mó, pé scéal é]

Maidir le "gleiches Recht fur alle", dúirt Pól a leithéid. Féach Gal 3:28.

Nó an bhfuil míthuiscint eadrainn faoin nath seo?

Fearn said...

+"Molann....leabhair nach maith leo! ***[Níos mó, pé scéal é]***"
=***Seo an buille! Claonfhulaingt don Mhuslamach! Ná dearúd gur chosc leo íomhá Dé agus an Fháidh, mar ba chosc ag críostaithe 1600 bliain ó shoin; nó cosc ag an Iúdach ar ainm Dé a rá, fiú go dtí an lá inniu. Ní dóigh liom gur cinsireacht é seo.

+"Maidir le "gleiches Recht fur alle", dúirt Pól a leithéid. Féach Gal 3:28.

Nó an bhfuil míthuiscint eadrainn faoin nath seo?"

=Níl, fhad is nach bhfuil tú a rá liom gur Íosa Pól!

aonghus said...

Tuigim sin, agus seasaim lena gceart cur ina aghaidh.

Ach sa chás atá faoi chamáin anseo, úrscéal atá i gceist.

Agus, mar a luadh san Irish Times, leabhair léannta ag moladh leasú ar an Ioslam.

Is lia sampla eile atá ann de shaothar nach bhfuil ag iarraidh geis a shárú ar mhaithe le geis a shárú ná olc a chuir ar dhaoine.

Chuige sin atá mé.

Seasaim le ceart na Moslamach cur i gcoinne maslaí, mar atá sé de cheart ag Críostaithe (cé gur annamh a bhíonn toradh ar cur i gcoinne Críostaí...)

Gan amhras ní hionann Pól agus Íosa, ach is ionann Foinse don méid atá san Bhíobla - tinfeadh an Spioraid Naoimh.

Fós ní thuigim cén fáth go bhfuil "Gleiches Recht fuer alle" faisisteach...

Fearn said...

Ní shílim go ndúirt Íosa an críostaí bheith ceartaiseach, agus ní mholaim amhlaidh.

Molaim an dán seo ó fhear mór Iosalmach: Sealal Ad Dín. Tá mé fós ag lorg dán críostaí a bhfuil an íogaire chéanna ann ó thaobh spioradáltachta de.

"Sé Críost an tEarrach"
le Sealal Ad Dín

"Tá deireadh ite ag gach duine agus iad ina gcodladh.
"Siúlaimid amach sa ghairdín agus ligimid don úll casadh ar an bpéitseog, le teachtaireachtaí a iompar idir an rós agus an tseasmain.

"Sé Críost an t-earrach a thógann plandaí na máirtíreachta óna dtaisí. Oscailítear a mbéal le buíochas, ar iarraidh a bpógadh.
Fágann luisne an róis agus na tiúilipe go bhfuil lóchrann laistigh. Critheann duilleog.
Crithimse in áileacht na gaoithe mar shíoda na Tuirceastáine. Fadaítear lasair ón túiseán.

"Sí an ghaoth an Spiorad Naomh. Sí Muire na crainn.
Féach mar a shúgraíonn fear is bean cluichí chaola lena lámha.
Caitear péarlaí mhodartha ón Áidin thar an leannán mar nós na bainise.
Téann boladh léine Iosaf faoi Iacob.
Cloistear grianchloch dhearg de gháire Éimineach ag Machmad i Meice.
Labhraimid faoi súd is faoi seo. Níl sos ann ach sna nóimintí chraobhacha seo."


Sin an chaoi le dul in airicis creidimh!

aonghus said...

Polaitíocht - dualgas an saoránaigh seasamh ar son saoirse cainte atá faoi chmáin agam anseo, ní creideamh mar chreidimh.

Maidir leis an Dán úd, tá nóta agam air thall ag daltaí. Is deas é, cinnte.