Píosaí liom in áiteanna eile:

2008-07-31

An iomarca againn sa chine daonna?

Dhá thuairim i gcodarsnacht san Irish Times inniu: David Adams ag éileamh bá don Aifric uainn agus John Gibbons ag éileamh srianta dochta ar phobal an Domhain.

Is cinnte nach bhfuil acmhainní ar fáil chun go n-ídeodh gach neach daonna ar méid céanna agus an ghnáth Iartharach.

Ach feictear dom go bhfuilimid ar cuir an t-uafás amú san Domhan Thiar. Agus go bhfuil na hacmhainní ann chun saol fiúntach a bheith ag gach neach daonna, ach maoirseacht stuama a bheith orthu. Agus, mar a deir David Adams, go mbeadh maolú ar fhás an daonra sna tíortha i mbéal forbartha ach saol níos fearr a bheith acu ann.

Scéal eile a bhaineann le hábhar ag MercatorNet: saoi de chuid ghluaiseacht an smachtú daonra ag clamhsán faoi neamh éifeacht an piolla frithghiniúna.

Bhí gné ciníoch agus an cuid is measa den dea-ghinic ag baint leis an dearcach sotalach sin nach mór don Domhan i mbéal forbartha srian a chuir ar fás a dhaonra - ar mhaithe linne san Iarthar nach mian linn srianta a leagan ar an gcur amú agus craos.

Mar a fheiceann muide faoi láthair [cé go bhfuil deireadh ag teacht leis], tá gá le fás san daonra chun dul chun cinn eacnamaíochta a bheith ann.

Córas chasta, agus saol casta atá san Domhan s'againne. Ach is fúinne san Iarthar atá sé plé le hiarmhairtí ár mí iompar. Ní futhu siúd nach bhfuil ach an gannchuid acu - ach a choinníonn caife, tobac, ola, cocáin, rís,... linne.

2008-07-30

Gallóglaigh

Píosa fiúntach i mBeocheist inné ag ART Ó MAOLFABHAIL

Mar sin féin, na Gaelóglaigh thar lear, is Gallóglaigh iad, amhais eachtrannacha, gach áit a gcuirtear iad.Sin é.

Amharcann fear an chasúir ar gach fhadhb mar tháirne

Ceird is ea innealtóireacht bogearraí.

Tá réimse leathan uirlisí agus modhanna ar fáil don cheardaí oilte - ach é bheith ar an eolas fúthu.

Ach má tá réimse eolais an cheardaí ró chúng, ní hamháin nach mbeidh an leigheas is fearr ar an fadhb aige, ach seans go gcinnfidh air leigheas ar bith a aimsiú!


Bhíodh smaointeoirí sna meánaoiseanna faoi gheis ag pisreog nárbh fhéidir smaoineamh gan canúint. Is mar toradh ar sin a d'athraigh ciall an fhocail "dumb" [sa Sacs Bhéarla] ó "gan urlabhra" go "dúr". Le teacht na ríomhairí, tá claochlú tagtha ar chiall "Canúint" agus "Smaoineamh", agus tá fírinne áirithe san sean phisreog anois: Sa mhéid agus go gcuireann teanga ríomhaireachta srianta ar an méid is féidir a chuir in iúl, cuireann siad srian ar an méid gur féidir le ríomhchláraitheoir a mharana a dhéanamh air, ach amháin má tá sé corraithe ag taithí searbh nó saortha ag samhlaíocht bhríomhar.


Prof. W. Kahan, Lecture Notes on the Status of IEEE Standard 754 for Binary Floating-Point Arithmetic


Tá an dá rud de dhíth - taithí, agus samhlaíocht. Is féidir, mar a rinne na ceannródaithe ariamh, tógáil ar thaithí dhaoine eile - más eol duit an taithí sin a bheith ann.

An conclúid as sin ná gur gá don "saor síorbhuailteach" a mhaíonn an tseanfhocail a bheith níos fearr ná an "tsaoir sárbhuailteach" a bheith ina "shaor síorfoghlaimeach" chomh maith.

Tosach feasa fiafraitheacht


Ná bíodh ró ómós agat don saineolaí a deir "A chara, is mar sin atáim á dhéanamh le scór bliain". Is féidir rud a dhéanamh mícheart ar feadh scór bliain!
Kurt Tucholsky


I mo chás fhéin táim tar éis plé éigin a bheith agam le dosaen nó mar sin teangacha ríomhaireachta - ó cód innill go teangacha scriopta.
Taithí luachmhar dhom é seo, a chuireann ar mo chumas an uirlis cuí a roghnú - nó uaireanta malairt leighis a mholadh. Ní rogha teicniúil an rogha ceart i gcónaí. Ní mór an fhadhb a scrúdú ina iomláine, agus féachaint chuige gurbh é an fréamh atáthar ag dul i ngleic leis seachas na comharthaí sóirt.

Mar shampla, luaigh mé cheana na geataí uathoibreacha atáthar a cuir isteach sna stáisiúin DART - i stáisiún na bPiarsach faoi láthair. Feictear domhsa gur cur amú airgid agus ama atá anseo. Glacaim leis gurbh é an fhadhb ná féachaint chuige go n-íocann gach paisinéir an táille cuí, agus breith orthu siúd atá ag caimiléireacht. Ag an am céanna, ní ceart aon ró bhac a chuir ar sruth na ndaoine tríd an stáisiún.

I mBeirlín, mar a chónaigh mé, agus mar a bhfuil ticéid amháin ar fáil do gach córas taistil sa chathair, tá leigheas eile acu ar an scéal.
Níl bac ar bith sna stáisiúin. Tá innill simplí chun ticéid a chuir i feidhm i gcás ticéid aon turais. Déantar cigireacht rialta - ach is ins na traenacha nó busanna a déantar sin - mar sin ní chuirtear moill ar aoinne.

Ní mór don innealtóir a bheith ina mhachnamhóir chomh maith! Agus féachaint chuige go bhfuil lón cuí machnamh aige, a théann níos leithne ná gnó an lae amháin.

2008-07-29

Barraíocht staire ina bhac ar an Aontas Eorpach?

Alt tuairimíochta spéisiúil in El Pais

Tá drogall a stáit na hEorpa flaitheas a ghéilleadh don Aontas. Is dá bharr sin a raibh sé ar chumas na hÉireann (agus na Fraince agus an Ollainn romhainn) bac a chuir le conradh.

Ach tá dóchas ann - tagann muid le chéile i gcomhar na gcomharsan chun dul i ngleic le mór fhadhbanna.

Agus síocháin agus rathúnas leath chéad bliain againn dá bharr.

Busbhlagadóireacht

Tá sraith iontach blagmhíreanna ag Cáit Ní Mhaoláin ar AnLionra.net

Súil grinn, greannmhar, geanúil ar saol an paisinéara bhus i mBÁC

Bainigí sult as!

2008-07-28

Cérinnecháin inmholta Túdaraigh

Bhí leabhar de dhíth orainn agus muid ar saoire, agus phioc muid suas "Dissolution" le C. J. Sansom. Ó shin tá an dara leabhar, Dark Fire léite agam freisin.

Dlíodóir - Matthew Shardlake - atá ina bhleachtaire san scéalta seo atá lonnaithe le linn réimeas Anraí VIII. San céad dá leabhair is ar son Thomas Cromwell atá sé ag gníomhú.

Duine spéisiúil é Shardlake. Tá cruit air, rud a bhfuil tionchar an-mhór ar a chaidreamh le daoine eile. Baineann sé le faicsin an athnuachan creidimh - ach is faoi thionchar Erasmus atá sé - idéalaí ar mian leis comhlathas Críostaí a fheiscint i réim.

Tagann claochló tuairimíochta air de bharr eachtraí na scéalta; lofacht an chórais faoi Anrai VIII, a rinne rudaí níos measa arís ná mar a bhí roimhe (bhí an eaglais sách lofa ag deireadh na meánaoiseanna de bharr ró bhaint leis an chumhacht saolta, na manaigh ach go hairithe ag teacht i dtír ar aineolas agus dóchas an phobail, agus a gcuid ab ina dtiarnaí feodacha) - ach d'fhág díscaoileadh na mainistreacha an daoscar slua spléach ar lucht gaimbín agus craois. Ní tháinig an tuar faoin dtairngreacht do Shardlake agus a chomh idéalaithe. Ach fanann a dhóchas go dtig leis mar dlíodóir maitheas éigin a dhéanamh ach an fhírinne a lorg agus a thabhairt chun solais.

Tá carachtar spéisiúla eile sna scéalta - ina measc Múrach ó Granada ar iompaigh a mhuintir ar an gCríostaíocht agus a bhí ina Mhanach. Lia a rinne staidéir i Lobháin ab ea é, ach nuair a discaoileadh a mhainistir, ní raibh áit ann san sochaí ach mar phoitigéir. Pápaire, mó nós fhéin - ach d'fhán cairdeas idir é agus Shardlake.

Ní mian liom na scéalta a loit, mar sin ní deirfidh mé níos mó!

Feictear domh go bhfuil na scéalta fite go healaíonta i stair an ré chorraithe sin. Beidh mé ag léamh liom. Agus fonn orm anois saothar Erasmus do léamh - fear a bhí ina réiteoir bealaigh don Athrú Creidimh, ach a d'fhan dílis d'Eaglais na Róimhe. Tá leabhar agam sa mbaile - d'amharc lucht na Comharseilbhe san Oirghearmáin ar dhaoine mar é mar cuid dá sinsir polaitíochta, mar sin chur siad a shaothar i gcló agus bhí cóip i measc na leabhair a bhí ag mo bhean.

2008-07-25

Obama i mBeirlín - sár dhráma!

De réir an aisteora Ulrich Matthes san Tagespiegel.

Bhíothas sásta lena chuairt thall, agus dóchas ann i measc an phobail agus an aos polaitíochta araon go mbeadh caidrimh níos tairbhí ann ach Uachtarán Obama a bheith san Teach Geal.

Ach, gan amhras, ceist do phobal SAM atá ansin. Ascal Pennsylvania seachas Sráid an 17ú Meitheamh an sráid cinniúnach sa cheist seo.

Tuairisc phearsanta ó Lá na nÓg i Sydney

Ag Mercator.net anseo:

Ana dhóchasach.

Táim ar aon aois le Humanae Vitae

Agus an dá scór sáraithe agam.

Bhí altanna san Times inniu - gurbh rud maith é an scoilt san Eaglais de bharr imlitir úd Phól VI, gur saoradh Caitlicigh ó ró thionchar údarás an Phápa.

N'fheadar.

Seo alt de chineál eile ó Kath.net: teagasc dearfach, iomlán í teagasc na hEaglaise ar an gcollaíocht - cé go bhfuil codarsnacht láidir idir é agus an saol anois agus muid i ré iar-réabhlóid na collaíochta.

Is dóigh liom go raibh Humanae Vitae fáidhiúil - ní chun leas mná i gcoitinne a chuaigh frithghiniúint saorga.

Is fusa anois ag fir éalú ó iarmhairtí a gníomhartha, agus tá ualach níos troime ná riamh ar mhná "féachaint chuige nach mbeidh aon iarmhairt".

Sonraí, Tuiscint, Fios

Bhí alt suimiúil ag Alan Titley faoin idirlíon san Times inné.1

Táim beagnach ar aon fhocal leis - seachas nach n-aontaím gur eolas ná faisnéis atá ar fáil ar líne.

Níl ar líne ach sonraí! Tá tuiscint de dhíth chun eolas a bhaint astu.

Tuairimíocht don gcuid is mó atá sna sonraí, agus tá gá le tuiscint chun eolas fiú a bhaint astu. Is deacair uaireanta údarás agus cruinneas na sonraí a mheas, agus tá tuiscint de dhíth. Is mó "fíric" a chuirtear ós ár gcomhair ar líne nach bhfuil ann ach brilléis ginte in aigne óstéite chancráin.

Nuair atá na sonraí scagtha chun teacht ar an eolas, ní mór an t-eolas a scagadh chun teacht ar thuiscint.

Cludaíonn alt Kharlin Lillington inniu gné eile den scéal - neamhbhuaine eolas i bhfoirm leictreonach de bharr athraithe i bhfeidhmchláir, formáidí ina gcoinnítear eolas, agus ríomhairí.
Maireann eolas i bhfoirm digiteach cúig bliana nó go deo - pé acu is giorra.
Jeff Rothenberg
Táthar - le leithéidí Unicode agus XML - ag dul i ngleic leis seo, agus ag cuir meiteashonraí le taifid leictreonacha chun an baol a mhaolú. Ach níl buaine ar focal breactha ar phár sáraithe, agus ní sárófar. Páipéar féin, ní mhairfidh chomh fada le lámhscríbhinní ar phár!1 Ar chúis diamhair nach dtuigim agus atá ardaithe agam leo, ceileann an Times gaois Alan orthu siúd atá ar líne ar feadh cúpla lá. Má aimsím nasc, cuirfear anseo é!

2008-07-23

Tadhall-óireacht

Bhuel, tá bréagán nua an Ghael fhaiseanta ceannaithe anois agam - Tocco Shamsung.

Ní minic go n-athraímse m'fhón póca, agus go dtí seo ba dílseoir de chuid Nokia mé, agus níor bhac mé le tuarthéacs T9 - bhí se ró chasta agus mé ag téacsáil go hiolbhéarlach.

Ach táim ana thógtha leis an Tocco.

Pé dream a rinne an t-aistriúchán, rinne siad sár jab. Tá sé intuigthe gan stró, fiú nua atá focail ann nach bhfaca mé ró mhinic cheana - leithéidí "séis".
séis [ainmfhocal baininscneach den dara díochlaonadh]
siansa ceoil; monabhar; caint. (ón bhFoclóir Beag)

Is maith liom an scáileán tadhaill, cé go bhfuilim ag streachailt fós leis an scrollú.

Tá sé breá éasca teanga teachtaireacht a athrú, agus tig liom T9 a úsáid go tairbheach dá bharr.
Níl le déanamh anois ach na huimhreacha ar fad a chuir air....

2008-07-22

Lorgaire Léacsach(Boole & Moriarty - íomhánna ó Wikimedia)

I measc na leabhair a fuair mé dom bhreithlá, bhí An tAthair Pádraig Ó Duinnín - Bleachtaire le Biddy Jenkinson.

Bhí roinnt des na scéalta léithe agam cheana, agus bhíos ag súil go mór leis an leabhair seo. Agus thaitin sé liom - an bealach ealaíonta ar fhí sí saothair an fhoclóirí leis na scéalta cérinnecháin.

Tá cuid de na scéalta níos fearr ná a chéile, dar ndóigh. Ach is fiú iad ar fad a léamh.

Cúpla mion chlamhsán - bhí tagairtí sna scéalta go luath sa leabhair do eachtraí a bhí sna scéalta ag an deiridh. D'fhónadh cúram níos fearr don ord reatha. Bhí tagairt ann do scéal nach raibh sa chnuasach in aon chor "Dinneen agus Caol an Iarainn" - tá súil agam go gciallaíonn san go bhfuil imleabha(i)r eile ar na bioráin ag Biddy.

Bhí colláisí griangrafanna Ríbí cliste, ach ní hiad mo chupán taesa iad!

Tríd is tríd, dealeabhair, agus nára fada go raibh comhluadar aige.

Maidir le deargnamhaid Searbhlach de Hoilm, an Muircheartach, ritheann scéal liom a d'inis Des MacHale agus é ag tabhairt léacht don Roth - bhí sé cinnte go raibh Moriarty bunaithe ar George Boole, a bhí ina ollamh le Matamaitic roimhe i UCC.

2008-07-04

Trasna na dtailte, dul siar, dul siar

Táim Urlaubsreif.

Is mór an ghar, mar sin, go bhfuil coicís saoire agam ó amárach.

Siar ó dheas atá ár n-aghaidh - go dtí an Baile Breac i gCorca Dhuibhne.

I bhfad ó trácht, ríomhairí agus an idirlíon.

Beidh suaimhneas anseo ar feadh tamaill!

2008-07-03

Dar an Leon!

Chonaic mé an dara gála de Chroinicí Narnia le mo ghasúr dé Domhnaigh - Prince Caspian

Do léigh - agus bhain mé taitneamh as leabhair Lewis i mo dhéaga luath, agus tá siad athléite agam cúpla uair ó shin.

Tá an scannán rud beag níos dorcha na na leabhair, ach is dóigh liom go bhfuil sé dílis.

Tá Caspian an scannáin níos sine agus aibí ná sa leabhar; agus tá an imreas idir é agus Peter ana inchreidte, agus tugann sé deis tionchar an uabhair ar an ngníomh a ríomhadh. Thaitneoidh sin le Lewis, is dóigh liom. Bhí an cathú dóibh araon cabhair a ghlacadh ón gCailleach Bán ana mhaith.

Thaitin carachtar Trumpkin go mór liom - an cancrán agnóiseach le croí órga.

Bhí na carachtar ar fad spéisiúil - an Ghinearáil Telmarach réabtha idir a choinsias agus a dhualgas, an Rí uaillmhianach, brúidiúil agus a chomhairleoirí sleamhna. Bhí creideamh láidir neamhurchóideach Lucy ann, agus síol saoltachas Susan le feiscint.

Rud spéisiúil eile - bhí canúint Easpáinneach ag na Telmaraigh san scannán. N'fheadar an comhtharlú a bhí ann, toisc an aisteoir i bpáirt Chaspian a bheith den cine úd. Bhíodh tráth ann gur ó Oirthear na hEorpa na "drochdhaoine" i scannán, rud a d'oir don bholscaireacht an ré úd.

Bhí an tírdhreach (an Nua-Shéalainn, sílim) go hálainn ar fad.

Tríd is tríd, leagan mhaith de scéal maith.

Díchoilíniú

Ina alt san Times inniu tá Alan Titley ag maíomh:

Is é an beartas is fearr is féidir leis an Eoraip a dhéanamh maidir leis an Afraic ná imeacht go dtí an Mol Thuaidh agus fanacht ann; nó neachtar acu, ligean do mhuintir na hAfraice léarscáil a gcuid tuisceana agus tíreolais féin a bhreacadh gan beann ar an gcuid eile againn.
N'fheadar. Is fíor gur chuir an Eoraip isteach ar stair an Domhain. Ach tá sé ró mhall tarraingt siar ón bpraiseach atá cruthaithe againn. Is cinnte go mba cheart go mbeadh na pobail ar an dtalamh ag múnlú a ndán féin faoi prionsabal na coimhdeachta.

Ach tá ar ndán uile ceangailte anois, agus bheadh sé saonta tarraingt siar go hiomlán.

Is dóigh liom go bhfuil ról fós le n-imirt ag eagrais rialtais agus (go hairithe) neamh-rialtais, ach iad a bheith cúramach an ceannas a fhágáil faoi lucht na críche féin.

2008-07-02

Muicí ó Mhaigh Chromtha - nó Montmarte agus Moabit - ag teastáil

Píosa san Times inné ag Séan Ó hÉalaí

Cuir síos ar chuairt a thug Coimisnéir Eorpach sna 1970í agu miniú a sheasamh.

Is nuair a cuireadh isteach air i dtreo dheireadh a óráide, gur chaill sé foighid agus gur dhúirt sé rud a bhain macalla as an díon agus a d'fhág tost ar an slua.

"Tá mé tagtha anseo," a dúirt sé, "chun teachtaireacht an-simplí a thabhairt: you cannot dine á la carte at the community table."

Ar an mbealach amach as an gcruinniú bhí beirt iascairí as deisceart na tíre os mo chomhair ag labhairt faoi "mo dhuine" Gundelach.

"Cad é a mheas tú de?" arsa duine amháin. "Diabhal glic," a dúirt an duine eile, "ní chuirfeá suas in aghaidh a leithéid ach muicí as Maigh Chromtha."


Ní bhfuair mé amach riamh cad iad na tréithre a bheadh ag muicí as Maigh Chromtha a thabharfadh an lámh in uachtar dó ar leithéidí Gundelach. Ach tá a fhios agam muna raibh sé ag teastáil go dtí seo, go bhfuil géarghá leis anois.Ceacht eile a bhainimse as. Cá raibh leithéidí Gundelach chun an Aontas a chosaint agus a chuir chun cinn agus muid ag vótáil air?

2008-07-01

Conradh Liospóin ar fionraí sa Ghearmáin anois

Níl an Bille sínithe ag Uachtarán na Gearmáine, Horst Köhler, toisc go bhfuil cás tógtha chuig Cúirt Uachtarach na Gearmáine.

Scéal ón Tagespiegel anseo

An gcuirfidh Leipzig casadh i scéal Liospóin?

Tá cinseal Eoraifileach na Gearmáine imníoch anois go bhfuil siad san cóiste deiridh ar traein luais na hEorpa (linne!) seachas á thiomáint.

Hmm. Na Seicigh, na Polannaigh, na Gearmánaigh agus muide.

Agus SPÖ na hOstaire ag gealladh Reifrinn ar conarthaí atá le teacht. Agus Joshka Fischer ar buile leo dá bharr!

Cad tá romhainn? Eoraip an dá luas? Nó fíor athmhachnamh? Nó raic gan críoch? Agus Sarkozy mar "bhainisteoir" ar feadh sé mhí - Paidí Ó Sé na hEorpa, ambaist!

Aguisín: Radharc Francach ar an gceist ó El Pais