30 July 2008

Amharcann fear an chasúir ar gach fhadhb mar tháirne

Ceird is ea innealtóireacht bogearraí.

Tá réimse leathan uirlisí agus modhanna ar fáil don cheardaí oilte - ach é bheith ar an eolas fúthu.

Ach má tá réimse eolais an cheardaí ró chúng, ní hamháin nach mbeidh an leigheas is fearr ar an fadhb aige, ach seans go gcinnfidh air leigheas ar bith a aimsiú!


Bhíodh smaointeoirí sna meánaoiseanna faoi gheis ag pisreog nárbh fhéidir smaoineamh gan canúint. Is mar toradh ar sin a d'athraigh ciall an fhocail "dumb" [sa Sacs Bhéarla] ó "gan urlabhra" go "dúr". Le teacht na ríomhairí, tá claochlú tagtha ar chiall "Canúint" agus "Smaoineamh", agus tá fírinne áirithe san sean phisreog anois: Sa mhéid agus go gcuireann teanga ríomhaireachta srianta ar an méid is féidir a chuir in iúl, cuireann siad srian ar an méid gur féidir le ríomhchláraitheoir a mharana a dhéanamh air, ach amháin má tá sé corraithe ag taithí searbh nó saortha ag samhlaíocht bhríomhar.


Prof. W. Kahan, Lecture Notes on the Status of IEEE Standard 754 for Binary Floating-Point Arithmetic


Tá an dá rud de dhíth - taithí, agus samhlaíocht. Is féidir, mar a rinne na ceannródaithe ariamh, tógáil ar thaithí dhaoine eile - más eol duit an taithí sin a bheith ann.

An conclúid as sin ná gur gá don "saor síorbhuailteach" a mhaíonn an tseanfhocail a bheith níos fearr ná an "tsaoir sárbhuailteach" a bheith ina "shaor síorfoghlaimeach" chomh maith.

Tosach feasa fiafraitheacht


Ná bíodh ró ómós agat don saineolaí a deir "A chara, is mar sin atáim á dhéanamh le scór bliain". Is féidir rud a dhéanamh mícheart ar feadh scór bliain!
Kurt Tucholsky


I mo chás fhéin táim tar éis plé éigin a bheith agam le dosaen nó mar sin teangacha ríomhaireachta - ó cód innill go teangacha scriopta.
Taithí luachmhar dhom é seo, a chuireann ar mo chumas an uirlis cuí a roghnú - nó uaireanta malairt leighis a mholadh. Ní rogha teicniúil an rogha ceart i gcónaí. Ní mór an fhadhb a scrúdú ina iomláine, agus féachaint chuige gurbh é an fréamh atáthar ag dul i ngleic leis seachas na comharthaí sóirt.

Mar shampla, luaigh mé cheana na geataí uathoibreacha atáthar a cuir isteach sna stáisiúin DART - i stáisiún na bPiarsach faoi láthair. Feictear domhsa gur cur amú airgid agus ama atá anseo. Glacaim leis gurbh é an fhadhb ná féachaint chuige go n-íocann gach paisinéir an táille cuí, agus breith orthu siúd atá ag caimiléireacht. Ag an am céanna, ní ceart aon ró bhac a chuir ar sruth na ndaoine tríd an stáisiún.

I mBeirlín, mar a chónaigh mé, agus mar a bhfuil ticéid amháin ar fáil do gach córas taistil sa chathair, tá leigheas eile acu ar an scéal.
Níl bac ar bith sna stáisiúin. Tá innill simplí chun ticéid a chuir i feidhm i gcás ticéid aon turais. Déantar cigireacht rialta - ach is ins na traenacha nó busanna a déantar sin - mar sin ní chuirtear moill ar aoinne.

Ní mór don innealtóir a bheith ina mhachnamhóir chomh maith! Agus féachaint chuige go bhfuil lón cuí machnamh aige, a théann níos leithne ná gnó an lae amháin.

1 comment:

Fearn said...

Inspéise, a mhic!

Deir an Seapánach: Aigne an tosaitheora i gcónaí .i. bheith réidh le foghlaim is gan a sílstan go bhfuil sé ar eolas agat choiche!