Píosaí liom in áiteanna eile:

2006-01-25

An teanga is fearr ar domhan, is dócha....


Sciobtha (le caoinchead) ó Lorcán Bermingham agus a dheartháir Michéal

Fleiscín Gaeil agus Éireannaigh Nua

Tá an barraíocht caife a d'ól mé inniu ag dul idir mé agus codladh na hoíche!

Is ag amanta mar seo a ritheann smaoinet fánacha le neach.

Eascraíonn an ceann airithe seo as plé ar chlar daltaí faoi Stádas Mhichal mar duine atá sa tír le roinnt blianta, agus seilbh glactha aige ar gnéithe d'ár gcultúr.

Ritheann sé liom gur líonmhaire fleiscín gaeil i measc cúram ghaeilgeoirí ná béarloirí na hÉireann. Tá cairde liom pósta ar mhná as gach aird. Pádraig sa Ghéarmáin atá ag togann a chlann le dhá miontheanga, mar a deir sé féin - Gaeilge agus Bairisch. Tá cara eile liom pósta ar Seirbeach, agus fear eile fós ar bhean ón gcatalóin. Táid, nó tá ar intinn acu, a gclann a thógaint le gaeilge agus teanga na máthara.

Cúis dóchais domhsa go mbeaidh glún nua gaeilgeoirí ilteangacha sa tír.

Fágfad ceist na nua hÉireannaigh do lá eile - dream eile a chuirimse fáilte rompu.

2006-01-24

Ag díol 's ag reic mo shláinte


Brú aisteach oibre orm le tamall, agus beidh go gceann i bhfad. Is beag ama atá agam do smaointe fánacha ná fiuntacha!

Ach caithfead an iomhá gleoite seo a sciob mé ó Mhichal a chuir suas!

2006-01-07

Casadh an Cheatharníona....

Mar a luaigh mé cheana, is féidir casadh a ríomhadh go gonta le ceatharníon.

Is mor an chabhair é sin do graificí ar ríomhaire, agus do treosuíomh spasárthaigh.

Ar dtús, conas a fheidhmíonn sé? Tá cuir síos cuimsitheach ag Wikipedia anseo.

Go bunúsach, is féidir casadh tríd uileann u, thart ar áis a, a fheidmiú mar ceatharníon
q = isin(u/2) û + jsin(u/2) û + ksin(u/2) û + cos(u/2)

Is féidir pointe
p = (x,y,z)
a chasadh tríd ceatharníon
qp = ix + jy + kz + 0
a dhéanamh as (caithfear é a normalú ar dtús, ach fágfaidh mé é sin ar lár anois!)

pqcasta = q * pq * q-1


Is é an ceatharníon comhchuingeach do q é q-1, i.
q-1 = -ix - jy -kz + s

más fíor gur
q = ix + jy + kz + s


Is treosuíomh spásarthaigh is mó is suim liomsa.
Bíonn córas tagartha ag spásárthach - áiseanna x,y,z dá chuid fhéin. Bíonn siad bunaithe ar bunphointe ag meáchanláir an árthaigh. Is gnách an áis x a bheith i treo airithe, abair an treo ina mbeidh an grian de ghnath, agus y agus z amach uaidh sin.

Chun cuir síos ar treosúiomh an árthaigh sa spás, baintear feidhm as fráma tagartha socraithe, abair an corás An Fráma Tagartha Neamhaí Idirnáisiúnta.

Bíonn ceartharníon ann ansin a chuireann síos ar cén casadh is gá chun go mbeadh fráma tagartha an árthaigh comhthreomhar leis an fráma támhúil a róghníodh.


Lipéid:

2006-01-06

Foilsiú an Tiarna

Nó féile na dtrí Ríthe:¤uai³ siad istea¥ sa tea¥ go ¢faca siad an lean¢ agus Muire A µá÷air, agus ÷it siad síos roiµe á a«ra«. D’oscail siad a gcistí ansin, agus ÷ug siad bronntanais dó, ór agus túis agus miorr.

Ma÷a 2:11

Beannachtaí an fhéile seo go raibh againn go léir. Nollaig na mBan a thugtar ar an lá seo freisin. Féile mhór, aige a bhfaigheann na leanaí bronntanais atá an sa Spáinn.


Lipéid:

2006-01-04

Do na Firéin

Bhí sé i gceist agam níos mó a scríobh thar an Nollaig, ach bhíos traochta de bharr slághdán. Sin mar a bhíonn!


Rugadh Mairtín Ó Cadhain ar an gCnocán Glas in aice an Spidéil ar an lá seo i 1906.
Níor mhair sé an chéad, faraor, ach tá a chuid litríochta fós linn.

Tá cloiste ag gach aoinne faoi Cré na Cille (ach níor éirigh liom fhéin é léamh fós)

Is fearr liom fhéin a chuid iriseoireachta, atá ar fail i roinnt cnuasaigh, mar shampla
Caithfear Éisteacht agus Caiscín (Coiscéim 1998).

Thaithin a aiste Páipéir Bhána agus Páipéir Bhreaca go mór liom freisin.

Bhí clár speisialta Cursaí an Lae ann inniu ar RnaG faoi, ón teach inar rugadh é. Níor chuala mé é, agus sean chlár atá ar an suíomh go fóill!