Píosaí liom in áiteanna eile:

2006-01-06

Foilsiú an Tiarna

Nó féile na dtrí Ríthe:¤uai³ siad istea¥ sa tea¥ go ¢faca siad an lean¢ agus Muire A µá÷air, agus ÷it siad síos roiµe á a«ra«. D’oscail siad a gcistí ansin, agus ÷ug siad bronntanais dó, ór agus túis agus miorr.

Ma÷a 2:11

Beannachtaí an fhéile seo go raibh againn go léir. Nollaig na mBan a thugtar ar an lá seo freisin. Féile mhór, aige a bhfaigheann na leanaí bronntanais atá an sa Spáinn.


Lipéid: