06 August 2008

Focail, Croí, Cloigeann

Alt spéisiúil ag Mercator.net maidir le conas cuir in a luí ar dhaoine cén cúrsa atá eiticiúil; tábhacht an réimse teangain a úsáidtear, agus bealaí seachas réasún amháin chun fios a bheith ag duine.

Tá tábhacht le réimse focail caoi in aon phlé, agus ní féidir plé a bheith ann d'uireasa comhthuiscint ar brí na bhfocail.

Le fada, tá sofhriotal ag cuir argóint poiblí as a riocht; ní mór bheith ar an airdeall faoi.

Suimiúil freisin gur féidir le daoine a bhfuil gortú inchinne de shórt áirithe ag cuir as dóibh cinntí mí-eiticiúla, ach réasúnta a ghlacadh.

Neach thar a bheith casta an cumasc úd as corp, toil, mian agus intleacht - an neach daonna.

2 comments:

Cú Chonnacht said...

Suimiúil, go raibh míle.

Fearn said...

Tá a léithéid de chomhairle ann ar a laghad ó aimsir na nGréagach, agus is iadsan a chuir faobhar ar an "spionadh".

Sí ealaín na reitrice atá dulta i léig is cúis le laige daoine i mbun argóinte, agus a thabhacht nó a mhalairt, a thabhairt leo