14 July 2006

Ár n-arán laethiúl

Toradh fónta eile atá ar na nua hÉireannaigh ná go bhfuil raon aráin ar fáil anois nach raibh ann agus mise ag eirí aníos.

Is cuimhin liom an t-am go raibh sé deacair rud ar bith seachas arán bán "sliced pan" nó arán sóid a fháil.

Taithí eile ar arán a bhí agam sa Ghearmáin, agus déanann muid ár n-arán fhéin ag an baile. Arán donn ar bhunús cosúil le taos ghéar.

Ach anois tá leithéidí arán seagail le cearbhas, aguis aráin eile nach iad, ar fáil go forleathan.

Lipéid:

2 comments:

Fearn said...

Ag fás aníos dom, is cáiscín an t-arán b'ansa dom: cáiscín mo mhamó, níorbh ann do aon saghas eile.
Ach b'fhuath liom arán siopa in Éirinn riamh, cáiscín fiú.

Anois, sé mo rogha arán speilte a dhéanaim dom fhéin

Micheál Ó Měchúra said...

Déanann muidne ár n-arán féin sa bhaile chomh maith. Is fearr i bhfad é ná aon arán a cheanófá i siopa - dúinne, ar a laghad.

(Le bheith 100% cruinn, is í Ivanka stiúrthóir agus bainisteoir na bácála. Níl ionamsa ach fear fuinte an taois.)