Píosaí liom in áiteanna eile:

2008-03-31

Ciolar chiot de'm chuid féin

Sa bharr an mo ghnáth botúin gramadaí, rinne mé meancóg eile thíos

Scríobh mé
"Tá luach 0x101B = 4123 ag c buailte san córas Unicode (Ċ)."

D'aimsigh Kevin an botún
Ar an gcéad dul síos, 0x010B ba chirte dom scríobh.
Ar an dara dul síos, tá U + 0x010A ar ceannlitir C buailte, agus U + 0x010B ar an litir bheag.

Ní bheadh ach dhá bheart de dhíth chun iad sin a ionchodú.

Seans go leasóidh mé an t-alt síos, ach deis a fháil.
Tá an nasc age baile mírialta faoi láthair.