Píosaí liom in áiteanna eile:

2008-03-31

Mura bhfuil tuairisc air, níor tharla sé!

Is fuath le hinnealtóirí cruinnithe. Amharcann siad orthu mar am amú, am a bhfeadfaí obair fhiúntach a dhéanamh ann. Agus is minic gurb fíor sin.

Ach ní féidir déanamh go hiomlán gan iad. "Olc riachtanach" is ea cruinniú nuair atá cinntí le glacadh.

Ach iad a bheith deá eagraithe, tá siad tairbheach.

Chuige sin is gá
  1. Cathaoirleach láidir, stuama
  2. Clár gnó cruinnithe soiléir (aontaithe roimh ré)
    agus thar rud ar bith eile
  3. Miontuairiscí fiúntacha!
Ba cheart taifead soiléir a bheith ann ar na cinntí a glacadh, agus na bunús a bhí leo. Níor cheart tras-scríobh iomlán a bheith ann - go hairithe ar argóintí fadálacha "Dúirt mise - dúirt tusa" - níl ansin ach cruinniú armlón d'argóint mí-thairbheach eile níos faide anonn.

In minic go mbíonn aontú ann go bhfuil bearta le cur i gcrích - bíodh sé soiléir sna miontuairiscí cé tá freagrach, agus cén spriocdháta atá le gach beart. Agus bíodh duine cinnte ceaptha chun cur i gcrích na bearta a chigireacht!

Is minic feidhm conartha le miontuairiscí mar seo - ní mór mar sin iad a eisiúint go sciobadh, agus aontú a fháil orthu. Más féidir in aon chor, roimh deireadh an chruinnithe.Tá gné eile de taifead atá tábhachtach: ba cheart cinntí a rinneadh i leith dearadh a thuairisciú. go hairithe nuair atá gné ar leith atá mar bhunús don cinneadh; nó má bhí níos mó na dóigh amháin (mar a bhíonn de ghnáth) chun a fhadhb a réiteach.

Bhíodh sé de nós ag bainisteoir tograí, ar oibrigh mé leis, a rá
Scríobh síos é, cuir uimhir air, agus cuir i dtaisce é


Comhairle an-mhaith, agus éasca le déanamh i ré seo na ríomhairí cumhachtacha agus cuimhne saoir.