25 November 2005

Aréopagus na fiche haonú aoise!

Táim ag léamh leabhar faoi Naomh Pól faoi láthair.
Tá tagairt ann don sliocht seo as Gníomhartha na nAspal

Óir ní rai¢ de ¥ai÷eaµ aimsire ag lu¥t na h-Ai÷ne agus ag na coiµ÷i³ea¥ai¢ do ¢ío« ‘n-a gcóµnai«e annsin a¥t ¢ei÷ ag innsin nó ag clos ni« úr-nua éigin

Meas tú an é an dála céanna againne inniu é?

(Tógtha as Gníom 17:21, mar a d'áistrigh Uilliam Ó Domhnaill i 1602 é. Phíoc mé suas leagan, a foilsíodh ag an Hibernian Bible Society i 1937, ar 50 cent. Beidh Bunchló Ársa ó Ghaelchló de dhíth ort chun an sliocht thuas a léamh)

Lipéid:

No comments: