Píosaí liom in áiteanna eile:

2006-11-30

Píblíne

Ní hea, ní scéal eile maidir le Shell chun Sáile atá anseo (cé go nguím gach ráth ar Phobal Ros Dumhach). Ach tá sé tamall ó scríos aon bhlas teicniúl anseo. Táim ag obair leis an gcoars Unix cuid mhaith na laethanta seo. Siad trí suailce an saor chláir ná leisce, mífhoighne agus hubris. Tá na tréithe úd go laidir ionamsa, agus bhí sa dream a chuir Unix ar fáil an chéad lá riamh. Ceann des na riailacha beatha atá againn ná, má déantear rud níos mó ná trí huaire, gur cheart é a uathoibriú, i. clár bheag a scríobh chun an tasc sin a dhéanamh. Is mór an chabhair chuige seo corás na píopaí atá in Unix. Is féidir sonraí a thagann as clár amháin (an aschur) a úsaid mar amhabhár chlár eile (inchur). Usáidtear sort speisialta comhaid chuige seo, ar a dtugtar "píopa". Usáidtear an comhartha "|" chun sreang cláracha a chuir le chéile. Abair gur mian leat gach comhad go bhfuil "master" mar chuid den ainm a fháil
find . -name "*master*"
Tabharfaidh sin liosta na gcomhad dhuit. anois is mian leat fáil réidh le haon cheann atá i comhadlann RCS
grep -v RCS
Tabharfaidh sin, ach an liosta a thabhairt mar inchur dó, an liosta gan na cinn RCS dhuit. Anois, is mian leat iad a chosaint ó bheith scríofa:
chmod 444

find . -name "*master*" | grep -v RCS | xargs chmod 444

Cleas breise atá san xargs - ní mian linn an liosta a athrú, ach is ceart an clár chmod a chuir ag obair ar gach ball den liosta. Cleas deas eile ná "alias", i. is féidir ordú a bhíonn in usáid agat go minic a ainmniú go sonrach
alias aimsighMaster "find . -name "*master*"

Anois, níl le clobhualadh ach "aimsighMaster". Go deimhin, de ghnáth is leor an chéad cúpla litir a chló, agus ansan tab a bhrú, agus cuireann an ríomhaire an chuid eile ar fáil.