02 November 2006

Cleiteacháin agus Ainmneacha Cleite

Is minic ábhar ar an idirlíon a bheith scríofa ag duine anaithnid.

Cothaíonn sin deacreachtaí uaireanta, agus tá roinnt suíomhanna, go hairithe Wikianna, a bhfuil polasaí "Fíor Ainmneacha, le'd thoil" acu.

Eascraíonn sin as an taithí go mbíonn daoine a bhfuil a n-ainmneacha sofheicthe níos sibhialta de ghnáth, agus go mbíonn plé níos fearr ann dá bharr.

Ach ar an dtaobh eile, is deacair a cheapadh go mbeadh greann Mhíshásta, mar sampla, chomh furaist sin ag an té a scríobh a scríobh, dá mb'eol don saol cé hé (nó hí?) féin.

Tá gá leis an dá rud, mar sin. Ach is fearr go mór liomsa a bheith ag plé le fíor daoine, le féiniúlacht soléir, soaitheanta, leanúnach.

cleiteachán [ainmfhocal firinscneach den chéad díochlaonadh]
duine beag éadrom.


Lipéid:

4 comments:

Míshásta said...

"Míshásta -dá mb'eol don saol cé hé (nó hí?) féin."

Ach nach eol don saol gur Charles P. Watson is ainm dom?

(P. = Parnell)

Séamas Poncán said...

Muise! Ní rabhamar ag insint sin do Aonghus!

Anonymous said...

Cosúil le Charles P. W thuas tá ainm cleite agam, nó tá a lán ainmneacha cleite agam ba cheart dom a rá:
Mo dhuine, Mise Fhéin, Cat Chonnacht, Gary, srl srl.
Cén fáth, bhuel, is duine paranóideach mé agus creidim go mbeadh mo cheannasaí in ann m'ainm a fheiceáil dá dtéann sé ar an idirlíon. nó rud éigin mar sin...

Ní bheinn ar mo shuaimhneas dá mbeadh m'fhíor ainm curtha suas.

cehehi said...

Cleiteacháin, sin mise go díreach!