03 August 2006

Clann Lir

Chonaic mo bhean agus mé fhéin an leiriú seo de chuid Siamsa Tíre in Amharclann an Phavilion i nDún Laoghaire.

Éacht eile ó bhuíon Thrá Lí!

Treas trua na scéalaíocht curtha inár láthair go healaíonta le damhsa, ceol, mím agus amhránaíocht (i nGaeilge amháin!).

Bhí an bhean i bpáirt Aoife go hiontach ar fad. Thug sí léargas bhreá ar éad agus formad nuair ba léir gur mó grá a bhí ag Lir dá chlann ná di. Agus thug sí léargas chumasach freisin ar a crá croí agus truamhéileacht nuair a deineadh deamhain aer di mar leorghníomh.

Baineadh feidhm bhreá freisin as fothram cosa na damhsoirí chun an scéal a bhogadh ar aghaidh.

Ní raibh an léiriú gan locht - bhí míreanna den rince a chuaigh i bhfad gan cur leis an scéal mórán. Agus bhí banamhranaí amháin nach raibh an Ghaeilge (agus dá bharr an foghraíocht) ar a toil aici, agus a rinne iarracht an bhearna a líonadh le neart a gutha.


Seo an dara taispeántas de chuir Siamsa Tíre ar ar fhreastal muid. Thaithin léiríu na bliana seo chaite - Oileán - faoin mBlascaod go mór linn chomh maith.

Má bhíonn sibh thiar i dTrá Lí, tapaigí bhur ndeis!


Lipéid:

1 comment:

Fearn said...

is maith agam gur bhain sibh taithneamh as, a aonghuis. I mo leith fhéin, cuireann sé siamsaíoch oifigiúl na Sóibhéide i gcuimhne dom .i. a rá ós aird, seo ár gcultúr, bíodh bród oraibh!