13 June 2007

Is glas iad ár cnoic....

Bhuel. Tá an Comhaontas Glas tar éis glacadh le móramh mór leis an margadh le Fianna Fáil agus a bhfuil fágtha den bPáirtí Daonlathach.

Tá dóchas agam go mbainfear casadh nua as riaradh na tíre, agus go mbeidh an chéad Rialtas eile níos fadbhreathnaithí.

Is cosúil go bhfuil Trevor Sargent, cé gur labhair sé go láidir i bhfabhar an margadh a rinne siad, chun seasamh lena fhocal agus éirí as mar cheannaire. (Dúirt sé nach mbeadh sé ina Cheannaire i gcomhrialtas le Fianna Fáil, cé go mbeadh sé sásta bheith ina Aire). Tá seasmhacht mar sin le moladh freisin.
Aguisín: Rinne Trevor beart de réir a bhriathar. Scéal anseo: (móide comhad fuaime dá chuid cainte).

Aguisín II: Barúlacha ó Eoin Ó Murchú agus Trevor Ó Clochartaigh i Lá Nua.

Aguisín III: Eamon Ryan freagrach as Cumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha, agus John Gormley freagrach as Comhshaol, Oidhreacht as Rialtas Áitiúil. Cuma maith ar sin. An liosta iomlán ag an Irish Times.

2 comments:

MBM said...

Is suimiúil na Glasaigh a fheiceáil sa rialtas don chéad uair riamh. Tharla an rud céanna i bPoblacht na Seice bliain ó shin agus an Páirtí Glas dulta i gcomhrialtas mar pháirtnéar sóisearach don chéad uair riamh. Bhí daoine thall ag cur na gceisteanna céanna agus atáthar ag cur in Éirinn anois: Nach bhfuil sé róluath dóibh dul sa rialtas? An mbeidh dótháin tionchair acu chun a gcuid polasaithe a chur i bhfeidhm? An gcaillfidh siad muinín a lucht tacaíochta má théann siad i gcomhpháirtíocht le páirtithe móra?

aonghus said...

Bhuel, mar a dúirt Trevor minic go leor, d'éirigh go breá leo sa Ghearmáin, agus san Fionnlainn.

Cinnte, caillfidh siad roinnt dá lucht tacaíochta, an dream ar fearr leo an dorchadas a mhallachtú seachas coinneal a lasadh.

Agus is fearrde don tír iad a bheith istigh.