03 June 2009

Lón intinne ón mbeatha saorga

Sean McDonagh faoi agallamh ar John Allen. (Bhí athchló ar an alt seo san Irish Catholic, mar a chonaic mise é)

É dubhdóite in aghaidh na síolta géinathraithe.

Caithfead a rá go bhfuilim féin amhrasach. Go háirithe faoi na síolta daora seo a bhfuil athrú déanta orthu chun nach mbeidh toradh ar bith ar a dtoradh - rud a fhágann smacht iomlán ag lucht a ndíolta ar an margadh úd.

Tá dealramh lena ráiteas freisin go bhfeadfaí daonra níos mó a bheathú (agus níos folláine, freisin) ach muintir an Iarthar aithris a dhéanamh ar nósanna feollaghdaithe an Oirthear, seachas a mhalairt mar atá ag tarlú anois agus an meánaicme ag fás san Ind agus sa tSín. (Agus go n-éirí leo!)

Tá sé deacair tuiscint ceart a bheith ar iarmhairtí athraithe mar seo ar an mbithsféar - is maith -agus scanrúil - an sampla é na coiníní san Astráil, abair.

Ceist chasta. Tá tuairimí eile cíortha ag John Allen in altanna eile - bhí comhdháil ar an gceist sa Vatacáin, mar a bhfuil sé ag feidhmiú mar chomhfhreagraí. Breis nascanna ag bun an ailt thuas.

Ceist nach mór a chíoradh.

Ach tá sé níos práinní abhus, sílim, dul i ngleic leis an méid beatha a chuireann muid amú.

2 comments:

SeanO said...

Aonghus: Ceist shuimiuil, ceist i a bhfuil beagan eolais agam fuithi. Nuair a bheidh uain agam chuige, seolfaidh me smaoineamh no dho chuig do bhlag. Faoi lathair, nil le ra agam ach nach bhfuil freagra simpli ar an gceist cheanna.

aonghus said...

Is annamh freagra simplí ná dubh agus bán ar cheist mar seo. Bíonn teicneolaíochta neodrach, de ghnáth. Daoine a bhaineann feidhm as, agus is sin a éiríonn an chastacht.

Má tá téagar leis an méid atá le scríobh agat - agus glacaim leis go bhfuil - b'fhiú alt thall ar bhlag s'agatsa a scríobh.

Feicfear níos túisce ansin é, agus ginfear ple níos leithne dá bharr.