09 October 2010

9ú Deireadh Fómhair: labhraíonn croí le croí

J.H. Newman agus é óg. Ón ngnáth foinse
Inniu ceiliúradh don gcéaduair lá féile Eoin Anraí Beannaithe Newman, a bheannaigh an Pápa agus é i Sasana ar na mallaibh. (Céim i bpróiseas Eaglasta chun duine a aithint mar naomh is ea beannú).

Deus, qui beátum Ioánnem Henrícum, presbýterum, lumen benígnum tuum sequéntem pacem in Ecclésia tua inveníre contulísti, concéde propítius, ut, eius intercessióne et exémplo, ex umbris et imagínibus in plenitúdinem veritátis tuae perducámur.

A Dhia a thug an ghrásta do Eoin Anraí beannaithe do sholas chaoin a leanúint agus síocháin a aimsiú i d'Eaglais, deonaigh go n-aimseoidh muid trína shampla agus idirghuí iomlán d'fhírinne as na scáil agus íomhánna atá ar fail dúinn.
Tarraingíonn an urnaí oifigiúil seo seo as dán de chuid Newman: ach pé ní faoi mo thiontú bacach ar an urnaí, le cabhair an leagan Gearmáinise, níl an scil agam filíocht a thiontú. Go hiondúil ceiliúrtar féile an té atá beannaithe nó canónaithe ar an lá a chuaigh sé nó sí ar shlí na fírinne; eisceacht an cheiliúradh seo - is ar an lá seo a glacadh Newman isteach san Eaglais Chaitliceach Rómhánach.

10 comments:

ormondo said...

Fear maith críonna gan amhras a bhí ann.

Ach nach féidir aitheantas iomchuí a thabhairt dó ar chaoi eile?

aonghus said...

Cén aitheantas, meas tú, ar b'fhearr leis? Fear a bhí dílis don bPápa agus don Eaglais?

Mise Áine said...

Ar thug tú faoi deara an dáta atá luaite leis an dán sin a scríobh Newman...

aonghus said...

Níor thug.

Ach is ina dhiaidh a scríobh an Seoigheach pé scéal é.

Séamas Poncán said...

Ní fhaca mé Laidin le síntí fada riamh roimhe seo.

aonghus said...

Sílim go bhfuil siad ann chun cabhrú le foghrú ceart. Tá sé feicthe agam cheana in leabhair urnaithe.

Seán said...

Ní fhaca mé Laidin le síntí fada riamh roimhe seo.

Tá siad an-choitianta in leabhair urnaithe. Léiríonn sé an bhéim. Mar shampla, plenitúdinem = pleniTÚdinem.

ormondo said...

Nach bhfuil baol an bhoilscithe ann maidir le líon na ndaoine a bheannaítear agus a naomhainmnítear?

Ní raibh mé sásta riamh leis an ngnás céanna. Cothaíonn sé cineál cultúir na gceiliúrán.

Agus nach mbíonn an baol ann go sárófaí an chéad Aithne agus gcuirfí na daoine ag guí chun na naomh seachas chun Dé?

Is cuimhin liom gurbh amhlaidh a bhíodh sé tráth den saol.

aonghus said...

Is dócha go bhfuil baol ann i gcónaí.

Ach ní chun go nguífí chucu a naomhaítear daoine; ach mar samplaí le leanacht.

Mar sin, de bharr an oiread is atá an saol a athrú, ní mór féachaint chuige go bhfuil daoine, atá níos gaire in am dúinn, á naomhú.

Ba mhó an baol dá gceapfaí nach dtig le duine ar bith neamh a bhaint amach anois ag deireadh an saol dhearóil...

Aiden McKenna said...

smaoineamh fánach....