03 January 2012

An Geansaí Dearg

Cuairteoir mór le rá san naíonra - naíonra "ilghnéitheach". Bhris achrann amach. "Cé thosaigh an raic?", arsa na daoine fásta. "An buachaill leis an geansaí dearg" arsa cór na gasúir. Ní fhaca na daoine fásta aon gheansaí dearg. Brúdh leaidín chun tosaigh. Chonaic na daoine fásta buachaill gorm.

Foinse: Aitheasc Hatice Akyün

1 comment:

Néidí said...

Tharla eachtra cosúil leis le mo mháthair agus mo dheirfiúr uair amháin. Bhí mo dheirfiúr ag iarraidh í a chur in aithne dá cara úr ina rang. Bhí an mamaí ag breathnú ar an gcailín indiach, bhí an deirfiúr ag breathnú ar an gcailín chuig Tamhlacht ó Lár na cathrach. Geansaí gorm a bhí a chaitheamh aici