Píosaí liom in áiteanna eile:

2013-02-10

Seachtain na nInnealtoirí: Fíorú Aislingí

Seachtain na nInnealtóirí 2013
Fíorú Aislingí

Lá Teaghlaigh i gColáiste na Tríonóide
Satharn 2ú Márta, 2013

Fíorú Aislingí mana seachtain na nInnealtóirí i mbliana - toisc gurbh é sin a dhéanann innealtóirí - samhlaíocht a mheascadh le eolaíocht agus iarracht a dhéanamh domhan níos fearr a thógáil.

Sprioc Seachtain na nInnealtóirí deis a thabhairt do dhaoine óga an méid a dhéanann innealtóirí a chlos agus a fheiceáil ó na hinnealtóirí féin.

Tabharfaidh an ócáid seo deis duit gléas leictreach a thógáil tú féin san Makeshop; foghlaim conas is féidir guth a thabhairt do ríomhaire is dtreo is go mbeidh Gaeilge aige, agus triail a bhaint as é a chuir ag caint; fáil amach conas a thomhaiseann innealtóirí an talamh chun bóthar nó foirgneamh a leagan amach; conas fómhair fuinnimh a bhaint ón ngaoth - agus na heachtraí sa Mhata a thug na huirlis dúinn chun na haislingí seo a chuir i gcrích.

Eagraithe ag Comhluadar i bpáirt le hOifig na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide, agus An Roth, Cumann na nInnealtóirí. Tá an imeacht seo dírithe ar an aoisghrúpa 8 - 15.

Am
Áit
Imeacht
Nótaí
11:00
Makeshop, Sráid Lincoln (le dearbhú)
Ceardlann; féach bileog breise
Tá costas ar an imeacht seo; tá líon áiteanna srianta.
12:00
Téatar Mháirtín Uí Chadhain (Seomra 2041B, Foirgneamh na nDán)

Caint & léiriú ar an sintéiseoir cainte Abair.
http://www.abair.tcd.ie/
Neasa Ní Chiaráin, TCD

12:45
Briseadh (Deis chun bhur lón a ithe!)
13:15
Faichí imeartha Coláiste na Tríonoide.
Bí i do suirbhéir!
Bain triail as teodailít chun an faiche a thomhas.
Réamonn Mac Réamoinn, ROD

14:00
Téatar Mháirtín Uí Chadhain (Seomra 2041B, Foirgneamh na nDán)
Caint:
Fuinneamh in-athnuaite in Éirinn, le Bernice Doyle, Innealtóir le Airtricity

15:00
Téatar Mháirtín Uí Chadhain (Seomra 2041B, Foirgneamh na nDán)
Caint: Eachtraí Mata
Fiacre Ó Cairbre, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad


Chun áit a chuir in áirithint gabh i dteagmháil le:
Nicole Ní Cheallaigh
Comhluadar
(01) 4789191

Is gá do thuismitheoir a bheith i bhfochair na daoine óga. Tá teorann 12 leis an ceardlann san Makeshop: Iarrtar ort na féidearthachtaí ar an mbileog a chuir in ord rogha, ag cur aois san áireamh, agus an t-eolas sin a bheith leis an áirithint. Beimid in ann dhá cheardlann faoi leith a chuir ar fáil.