Píosaí liom in áiteanna eile:

2007-01-19

An Matrachas abú?

Ceist a rith liom de bharr plé ar Chlár Plé Daltaí.

An amhlaidh go mbeadh an saol níos fearr dá mbeadh níos mó mná i gcumhacht?

Ar an gcéad amharc, déarfá nárbh amhlaidh. Ní raibh na mná a bhí i gcumhacht go dtí seo mórán níos fearr ná na fir lena linn - Eilís I, Máire "Fuilteach" I, Margaret Thatcher, nó Indira Ghandhi.

Ach fainic; bhí na mná seo uilig ag feidhmiú laistigh de chóras na bhfear.
Is eol do chách go mbíonn ar bhean a cumas a chrúthú i saol na bhfear, agus gur minic gur gá dóibh cuma "níos fearúla na na fir" a chuir orthu féin.

Creidim go láidir go bhfuil fir agus mná ar chomhurraim, ach éagsúil. Chuirfeadh sochaí cóir na buanna atá ag gach aoinne faoi seach ag obair don leas coiteann.

Ó gach aon de réir a acmhainn, do gach aon de réir a ghá


Is cuimhin liom alt a léamh faoi Ollamh ós na Críocha Lochlannacha. Chuir sí isteach ar phost; chuir fear isteach ar freisin. Bhí siad ar chomhcháighdéan ó thaobh taithí agus eolas. Bhí an bord agallamh chun an post a bhronnadh ar an bhfear. Cheistigh an bhean an cinneadh. Dúradh lei go raibh sé tar éis an méid a bhain sé amach a bhaint amach i dtréimhse ama níos lú na ise.

Ach ansin chuir sise in iúl go raibh sí tar éis treimhsí a chaiteamh ag iompair clainne, agus ag cothú a leanaí. Ó tharla gurbh sna Críocha Lochlannacha a tharla an eachtra, bhí an bord agallamh sásta na treimhsí sin a chuir san áireamh; shocraigh siad go raibh sise tar éis níos mó a bhaint amach, agus fuair sí an post.

Sin mar is ceart an sochaí a bheith.

Agus faoi na cuinsí sin, bheadh níos mó mná sa riarachán, agus bheadh cursaí níos fearr.

Go dtí sin, ní dóigh liom go mbeadh mórán de dhifear más Condi seachas John, nó Hilary seachas Barak a bheidh sa Teach Geal amach anseo. Ach go m'bfheidir go mbrostóidh bean san teach geal na hathraithe is gá sa sochaí chun cothromaíocht nua a bhaint amach idir ról na fir agus na mná, ag usáid buanna gach aoinne.

Gura amhlaidh a bheidh!