26 January 2007

Cumhacht núicléach?

Feicim go bhfuil an cheist seo ag corraí arís, de bharr ár róspléachas ar ola agus gás ó thar lear.

Tá mórcheist nach bhfuil réitithe fós maidir le cumhacht núicléach - sabháilteacht agus an dramhaíl.

Ach pé scéal é, tá an cheist mí cheart á chuir. Ní haon mhaith dúinn leanacht lenár andúil fuinnimh; níl leigheas le fáil i mbithbreosla a thógann talamh a bheadh ag fás bia, ná i fuinneamh na gaoithe, ná na gréine.

Ní mór dúinn gearradh siar.

An rud is práinní, dar liomsa, ná feabhas radacach ar teasdíonadh ár dtíthe. Agus gearradh siar ar an fhaid a bhíonn orainn taisteal ar obair.

Is cuid den leigheas iad foinsí fuinnimh nua, go hairithe fuinneamh inathnuaite. Is dócha nach mbeidh dul as againn ach méid airithe feidhm a bhaint as cumhacht núicléach. Is dócha go bhfuilimd ag baint feidhm as cheana de bharr go bhfuil nasc againn leis an eangach breataineach. Beidh orainn an eangach eorpach a neartú, chun feidhm níos éifeachtaí a bhaint as gaoth agus grian.Beidh léacht ag an Roth ar an ábhar seo Déardaoin seo chughainn.

B'fhéidir go mbeidh mé ann.

1 comment:

Mo Dhuine said...

ráite go han-mhaith