21 April 2007

Béairlge

Feictear dom go bhfuil focail Gaeilge i litriú Bhéarla ag éirí fairsing mar chleas margaíochta.

Stira (staighre) ann le fada

Agus le déanaí tá an dream seo feicthe agam Shomera (seomra)

Agus ansin bhí fear darbh ainm Dunne ar Ollscoil liom. Nuair a bhunaigh sé comhlucht thug sé Jaynta air. (déanta)

Tá ishka feicthe agam freisin, ach theip orm teacht ar fianaise ar líne do sin.
Fuair Hilary é (grma!). "Munster Soft Drinks" atá ciontach!

3 comments:

Hilary Mhic Shuibhne said...

Is oth liom a rá go bhfuil comhlacht i Luimneach a úsáideann Ishka ….. Ishka Spring Water. Ní bhíonn ach an saghas uisce seo in Aerphort na Sionna agus cuireann sé isteach orm aon uair a bhím ann. (go minic)
Tá sé amaideach.

http://www.britishbottlers.com/news.php?article_id=96

MBM said...

Cad go díreach atá cearr leis an nós seo, dar libh? Ní fheictear domsa aon rud as bealach faoi.

aonghus said...

N'fheadar an bhfuil faic cearr leis. Ach bíonn an mothúcháin chéanna agam nuair a fheicim a leithéide agus a bhíonn nuair a fheicim fíor droch imeartas focail i gceann líne.