19 April 2007

Ifreann

Agus mé ar deoraíocht ón Idirlíon le linn an Charghais, bhí cad é caint faoi gur thagair an Pápa d'Ifreann a bheith ann.

A lán den (baoth)thuairimíocht uathu siúd nach gcreideann i nDia.

Tá ciall agus réasún le hIfreann a bheith ann.

Más ann do Dhia (agus creidim gurbh ann), táimid ar an saol seo chun caidreamh a bhunú agus a bhuanú leis. Tá na Scrioptúir agus na sacraimint againn chuige sin.

Is mian leis muid a uchtú mar chlann; is chuige sin a fuair a Mhac bás ar ar son, agus ar éirigh sé ó na Mairbh. Níl teorainn lena thrócaire.

Ach bhronn Sé saor toil orainn. Tig linn diúltú Dó, agus Dá thrócaire. Sin Ifreann. A bheith scartha ó Dhia go brách, agus lán léargas agus tuiscint agat ar an méid a chaill tú.

Ní raibh riamh sna tinte ach samhail. Ach samhail le ciall. Creidimid in aiséirí na Colainne. Fiú sa saol seo, bíonn tionchar ag na mothúcháin ar an gcolainn. Samhlaigh an tionchar a bheadh ar an lán-léargas uafásach sin in Ifreann ar an deis caillte, agus an scaradh ó Dhia ar an colainn.

Gura fada uainn é.

No comments: