06 September 2007

Ní soláthróir seirbhísí í an Eaglais!

Tá sé ina raic in Éirinn de bhrí go bhfuil scoileanna faoi phátrúnacht na hEaglaise Caitlicí i nDeoise Átha Cliath ag tabhairt tús áite do dhaltaí caitliceacha. (Scéal anseo agus anseo)

Roinnt míosa ó shin bhí díospóireachta fhada i leathnaigh litreacha an Irish Times faoin dualgas, munar mhiste leat, atá ag an Eaglais sochraid cuí a chuir ar fáil, fiú más agnóisí an té atá le cur. (Bás agus adhlacadh John McGahern an ócáid a bhí á phlé).

Agus, dár ndóigh, bíonn daoine nár freastal ar Aifrinn ó aimsir a gcéad comaoineach ag glacadh leis go bhfuil sé de cheart acu seirbhís pósta a bheith acu agus de dhualgas ar an Eaglais é chuir ar fáil.

Is deacair liom an meon seo a thuiscint.

Níl ach feidhm amháin ag an Eaglais. Cabhrú lena baill Críost a chuir umpu d'fhoinn a bheith slánaithe.

Chuige sin atá na sacraimintí ann, agus chuige sin amháin. Ní taispeántas ealaíona atá san Aifreann, ach seirbhís diaga. Dia atá ina lár, agus ní daoine.

Níl de dhualgas ar an chléir, ón bPápa anuas go dtí sagart chúnta nó deagánach, ach an dualgas a chuir Íosa ar Pheadair: a uain a bheathú. Na sacraimint a riar ar Phobal Dé de réir na rúibricí. Teagasc Chríost a roinnt ar an bpobal, gan cíos, cás na cathú.

Tá feidhm le scoileanna Caitliceacha toisc gur bheag ghné den leann nach bhfuil tionchar ag cúrsaí eitice agus moráltachta air. Tá sé de cheart ag tuistí muinín a bheith acu go bhfuil an scoil ag cuir leis an oideachas sa chreideamh, seachas a bheith á chreimeadh mar atá an sochaí i gcoitinne.

Gnó don Stát oideachas i gcoitinne a chuir ar fáil.

Má tá searmanais taibhseacha de dhíth ar dhaoine, is ar dhrámadóir seachas sagart ba cheart dóibh fios a chuir!

Dár ndóigh, tá an scéal rud beag níos casta in Éirinn, áit a raibh an tEaglais Caitliceach ina Volkskirche, ina eaglais ina raibh mórán gach duine ina bhall.

Ach ba cheart an ghortghlanadh a dhéanamh anois!Aguisín Píosa níos meáite maidir le scéal na scoileanna san Times inniu

Aguisín II: Táim i gcomhluadar mhaith!

Dúirt an Pápa gurbh é tosaíocht na nEaspaig ná múnlú ná firéin sa chreideamh, go hairithe na caiticeasmóirí agus baill na nOrd Rialta

4 comments:

Séamas Poncán said...

Tagaim leat, go huile is go hiomlán. Ach tharla in Éirinn nach bhfuil deighilt ghlan idir an rialtas agus an Eaglais - ón bhunreacht aníos. Scoileanna poiblí Caitliceacha, srl. Síltear go bhfuil sé in am an píobaire a íoc. Sin an meon seo, déarfainn.

aonghus said...

Ní scoileanna poiblí iad.
Sin an rud. Níl ach dhá bhunscoil poiblí sa tír. Is bunscoileanna faoi choimirce patrún gach scoil eile. Cinnte, íocann an Stáit an lucht teagaisc, agus íocann siad chuid mahith de na costaisí. Ach braitheann siad ar an scoil, agus ar an bpatrún do chuid mhaith eile.

Dála an scéal, baineadh "ait speisialta" na hEaglaise as an mBunreacht i 1972.

aonghus said...

Seo an méid a bhí ann roimh 1972:
Bhí sé ciallmhar, stuama dar liom!

2° Admhuigheann an Stát an chéim fá leith atá ag an Naomh-Eaglais Chatoiliceach Aspalda Rómhánach ós í is caomhnaidhe don Chreideamh atá ag árd-urmhór na saoránach.

3° Admhuigheann an Stát, fairis sin, Eaglais na hÉireann, an Eaglais Phresbitéarach i nÉirinn, an Eaglais Mhetoidisteach i nÉirinn, Creideamh-Chumann na gCarad i nÉirinn, mar aon leis na Pobail Iúdacha agus na haicmí eile creidimh atá i nÉirinn lá an Bunreacht so do theacht i ngníomh.

Séamas Poncán said...

Ach cad mar gheall ar an Scientologists? ;-)