11 December 2007

Rotha Mór an tSaoil

Rotha Mór an tSaoil, beathaisnéis Mhicí Mhic Gabhann léite agam le deanaí.

Is doigh liom go bhfuil gach mór bheathaisnéis Gaeltachta - arbh buncloch na litríochta nua iad - léite agam anois.

Tharla go bhfaca mé an ceann seo san leabharlann i mBré - is cosúil go raibh sé amuigh ar iasacht naoi n-uaire ó 1999 - mar sin, ní mise amháin a bhí ag déanamh faillí ann toisc gurbh saothar chonallach atá ann.

Scéal iontach atá an - ó Chloch Chionnaola go dtí Klondike agus thar nais. Tá ábhar scannán eachtraíochta den scoth ann. Agus ó tharla gurbh ó insint bhéil a scríobhadh an leabhar, agus go bhfuil, go bhfios dom, taiféid ar an insint bhéil sin, d'fheadfadh Micí a bheith ina laoch ina scéal fhéin. Is léir síos tríd an leabhair gur Gaeilge a bhí á labhairt le linn mór chuid d'eachtraí an scéil, is cuma an abhus nó in iargúil Mheiriceá a bhí an eachtra sin.

Meas sibh an mbeadh Roibéard "Cré na Cille" Quinn sásta tabhairt faoi?

4 comments:

Séamas Poncán said...

Leabhar taitneamhach atá ann, cinnte. Ach chuir sé isteach orm, tar éis a stór airgid a fháil agus gach rud ag éirí leis, agus leabhar iomlán faoi, ag an deireadh, deir sé gur fuath leis Meiriceá! Sin buíochas, muise.

aonghus said...

Tá an Klondike i gCeanada!

Ach níor thuig mé ón leabhar go raibh "fuath" aige do Mheiriceá, ach gurbh fhearr leis an baile.

Agus cé go bhfuair sé cnap airgid, shaothraigh sé go crua é.

Séamas Poncán said...

Thug sé Meiriceá ar an iomlán. Agus ba iad sin na focail aige - féach deireadh an leabhair.

Hilary Mhic Shuibhne said...

Cheapas go raibh an leabhar sin go breá, ach chuir an cur sios ar an saol crua sin a bhí aige….. go háirithe an píosa sin faoin tréimhse in Alban nuair a bhí sé fós ina dhéagóir, isteach go mór orm. Bhíodar go dona ansin agus iad ag baint gach braon fola as na h Éireannaigh óga. Is dócha go bhfuil an rud céanna ar súil áit eile sa domhan faoi láthair.