28 November 2008

Guagacht, gruagaireacht, agus gaimbín

Tá an chaint san aer seo ar fad faoi gur cheart do Mhary Harney éirí as de bharr gur íoc FÁS as feistiú gruaige di thar a bheith áiféiseach.

Ach an rud is measa faoi - an t-aird ar fad atá á dhíriú ar nithe fánacha, seachas na fíor deacrachtaí riaracháin a bhí (agus, b'fhéidir atá) ag cuir as do FÁS.

Ba cheart ligean don Choiste um Chuntais Phoiblí iniúchadh a dhéanamh an na ceisteanna seo. Is fánach an méid é an $400 a fuair an gruagaire. Tá suimeanna i bhfad níos mó a bhfuil ceisteanna le freagairt fúthu.

Tá pé beagán meas a bhí agam ar Fhine Gael á chríogadh níos mó ag an galamaisíocht seo. Is cosúil nach féidir leo deis dá laghad a ligeann tharstu chun iarracht a dhéanamh droch chuma a chuir ar phearsan éigin ón Rialtas - seachas díriú ar na cúiseanna agus na foinsí le deacracht.