28 November 2008

Guagacht, gruagaireacht, agus gaimbín

Tá an chaint san aer seo ar fad faoi gur cheart do Mhary Harney éirí as de bharr gur íoc FÁS as feistiú gruaige di thar a bheith áiféiseach.

Ach an rud is measa faoi - an t-aird ar fad atá á dhíriú ar nithe fánacha, seachas na fíor deacrachtaí riaracháin a bhí (agus, b'fhéidir atá) ag cuir as do FÁS.

Ba cheart ligean don Choiste um Chuntais Phoiblí iniúchadh a dhéanamh an na ceisteanna seo. Is fánach an méid é an $400 a fuair an gruagaire. Tá suimeanna i bhfad níos mó a bhfuil ceisteanna le freagairt fúthu.

Tá pé beagán meas a bhí agam ar Fhine Gael á chríogadh níos mó ag an galamaisíocht seo. Is cosúil nach féidir leo deis dá laghad a ligeann tharstu chun iarracht a dhéanamh droch chuma a chuir ar phearsan éigin ón Rialtas - seachas díriú ar na cúiseanna agus na foinsí le deacracht.

2 comments:

Concubhar said...

Is iad na nithe fánacha - an bearradh gruaige a chosain $410 agus an pianadóir pearsanta - a léiríonn go raibh an dream i mbun FAS, ag an libhéal ard bhainistíochta agus ag bord an Rialtais - imithe as smacht ar fad. Cé a chaithfeadh an méid sin airgid ar bearradh gruaige ach an duine is dícheillí amuigh - agus iad ansan ag iarraidh cur ina luí orainn gur Aire ag Bórd an Rialtais atá ann agus an Rialtas céanna ag tathant orainn tir ghrá a léiriú agus ár siopadóireacht a dhéanamh sna 26 contae ar eagla go mbeadh cúpla pingin suarach ag dul go dtí an Banríon a bheadh ag dul isteach ina gcúntais costaisí seachas sin. Tá an cheart ag Fine Gael an solas a dhiriú ar an Rialtas agus dá mhéid a a shoilsítear an Rialtas seo - amhail le coinín atá dallta le cinnsolais do ghluaistean - is soiléire atá sé go raibh na creachadóirí i mbun oibre le deich mblian anuas in áit na bainisteoirí cúramacha ar ár ngeilleagar.

aonghus said...

Seo an rud.

Níl fianaise ann gurbh coiriú gruaige uair amháin a bhí i gceist leis an $410. Níl aon sonraí ann.

Táimse i bhfad níos buartha faoi €10 de mhílte a chaitheadh gan conradh cheart ná córas tairisceana.