20 November 2008

Racht faoi Inimirce

Tá Bernd ag plé ceist an iompar caoi d'inimirceach thall ag Irland Inside - bítear dhá cuir ina leith nach bhfuil sé sách séimh agus béasach fúinn!

Tá gné amháin a chuireann soir mé - aon chaint ar eachtrannaigh a bheith ag baint poist d'Éireannaigh.

In ainm Dílis Dé: chaith muide breis agus trí chéad bliain ag seoladh daoine amach ar an mbád bán - chun "poist a bhaint de dhaoine"

Nuair a d'fhág mise an ollscoil d'fhág mé ar tír. Mar a rinne 75 as 80 i mo rang innealtóireachta. Chaith mé deich mbliana i mo Ghastarbeiter sa Ghearmáin. Agus mé ann, bhí an áit breac le lucht tógála as Éirinn - iad uilig féin fhostaithe mar dhea. Bí ag caint ar phostanna a sciobadh ó dhaoine eile.

Cuireann an fimíneacht i tuairimí mar seo soir mé. Tá sé chomh holc céanna leis an dream a bhíonn ag iarraidh daoine gan teideal soiléir cónaithe anseo a chuir amach - ach atá deimhin de go bhfuil sé de cheart ar inimircigh mídhleathacha as Éirinn cuir fúthu go buan i SAM.

Sin é mo racht go n-uige seo.

2 comments:

Cú Chonnacht said...

Sílim go bhfuil sé éasca don té leis an bpost buan a bheith ag gearán faoin té atá ag gearán faoi easpa postanna .i. is éasca a rá; "féach cad a tharla leis na lads i mo rang, ghoid siad postanna ó na Gearmánaigh thall anseo fadó", mar sin, "ba chóir duit cuimhniú ar sin agus tú ag gearán faoi easpa post", de bharr polasaithe nua-liobrálacha caipitlíocha an rialtais i leith ollinimirce in Éirinn.

aonghus said...

Bhí na clamhsáin a deanaim tagairt dóibh forleathan nuair nach raibh aon easpa poist ann don té a bhí á lorg.

Agus, i gcead duit, níl fianaise dá laghad ann, agus ní raibh riamh, go bhfuiltear ag tabhairt postanna do eachtrannaigh seachas Éireannaigh.

Tá an tír seo beo ar inimirice a bpaistí leis na céadta bliain. Bhí casadh beag den taoide ar feadh seal.

Cúis cantal dom é a neamhthuisceanaí is a chaitheann roinnt daoine abhus le hinimiricigh, in ainneoin go gceapfá go mbeadh tuiscint ag an bpobal ar an gcrá croí a bhaineann le bheith i'd inimicigh.

Ní shin le rá gur naomh gach inimirceach.