14 January 2009

Áit na mBan san saol

Alt fiúntach ag Sarah Carey san Irish Times inniu.

Tharraing Rachida Dati, Aire Dlí agus Cirt na Fraince ceannlínte i ndiadh di "filleadh" ar obair cúig lá i ndiadh gearradh Caesarach. Obráid thromchúiseach ann féin, gan trácht ar leanbh óg a bheith aici (agus má thuigim an scéal i gceart, gan tacaíocht athair an pháiste aici).

An rogha saor a rinne sí - nó an ea an chaoi go raibh iachall uirthi filleadh d'fhonn a háit san saol a choiméad? An bhfuil comhionnas ar bith bainte amach ag gluaiseacht na mban - nó an amhlaidh, mar a deir Sarah Carey san alt thuas - nach bhfuil fíor rogha ag mná (ná fir) seachas cloí leis an rud is mian leis an maoinlathas?

Is fada muid ó eagar a bheith ar an saol gur féidir le tuistí aire mar ba mhian leo a thabhairt dá gclann, agus fós bheith páirteach san saol oibre. Agus is ar mhná a thiteann an ualach is troime.

No comments: