16 April 2009

Go maire sé an céad!


Tá an ceithre scór agus dhá bhliain slánaithe ag an bPápa Benedict inniu.

Go dtuga Dia an mhisneach dó seasamh in aghaidh na faolchon, mar a d'iarr sé agus é á insealbhú. Go dtuga Sé freisin gaois an nathair, agus soineantacht an choilm dó. (fch Matha 10:16)

13 comments:

Séamas Poncán said...

Muise, nach Eorpach thú?

aonghus said...

Is Eorpach mé. Ach ní Karteileiche san Eaglais mé, agus nílim ag brath ar na faolchon chun mo thuairmí a mhúnlú. Nó b'fhéidir go bhfuil - ach is i gcodarsnacht leo atáim!

Séamas Poncán said...

Focal deas sin, Karteileiche.

Fearn said...

Muna Karteileiche thú, a aonghuis, an mbeidh géarainilís chriticiúil dhoimhin agat ar nuaimlitir an phápa an mhí seo chugainn?

aonghus said...

N'fheadar.

Géaranailís? Thar mo chumas is eagal liom. Ach léifidh mé é, agus más dóigh liom fiúntas a bheith le'm thuairim, cá bhfios nach mbeadh tinfeadh ann do mhír anseo.

Bainim súp as Spé Salvi. Scríos anseo cheana faoi "Íosa Nasairít"

Fearn said...

Más buan mo chuimhne, cúpla blian ó shoin, ( ar an suíomh seo?), ní hé go raibh tú ag déanamh a bheag de phéidfíleacht na cléire Caitlicigh, ach bhí tú a leagadh síos ar aon dul agus péidfíleacht an tsaoil mhóir.
I Siodnaí na hAstráile anuraidh, bhí de mhisneach ag an fear mór a leithscéal is a bhrón a chur in iúl de dheasca na staide seo.

Ar athraigh tusa do phortsa?

aonghus said...

Ní dóigh liom go bhfuil port le nathrú agam. Ghlac mé leis riamh gur cúis scannail - ní hé go raibh péidifiligh sna sagairt, ó tharla iad a bheith gach áit, ach sileag na heaglaise ag plé leo. Atá ar aon dul le neamhaird an phobail i gcoitinne sa cheist.

Caithfidh aon eagraíocht daonna í féin a athnuachan. Caithfear leithscéal a ghabháil. Caithfear iarracht a dhéanamh botúin aitheanta a sheachaint.

Ní heol dom go ndúirt mé riamh a mhalairt. Seasaim leis an méid a dúirt mé - go bhfuil an scéal seo curtha rud beag as a riocht toisc gur tháinig na scéalta ar fad faoi drochghníomhartha ag dul siar daichead éigin bliain sa mhullach ar a chéile i ndornán beag blianta.

Fearn said...

Maith thú, a aonghuis as an soiléiriú sin. Bhí amhras orm nuair a bhfaca mé A Naofacht thuas agat mar "Phóstaer Boidh" agat. Is ionadh liom nuair a mbíonn daoine ag druidim i dtreo cultas na pearsantachta.

Sílim fhéin go bhfuil freagracht thar an gnáth ag an Eaglais i dtaobh na cúise seo cionn is gur eagras spioradálta é thar rud ar bith, ach san ábhar seo ní chead di dul ar chúl rúndachta. Tá síléig mhór fós ar bun aici cé go bhfuil Bein XVI ag dul sa treo cheart , más go mall é, agus cuma uirthi go bhfuil sé in aghaidh a cois.

San ábhar seo, tá trédhearcacht de dhith.

Tá áiféala orm má leag mé rud ort nach bhfuil fíor

aonghus said...

Bhuel, cé gur pápaire neamhleithscéalach mé, tá súil agam nach bhfuil mé ciontach as sarú an chéad aithne!

Ní raibh fúm ach a lá bhreithe a threaslú leis an fear seo. Fear a shílim atá ag tabhairt ceannaireacht don eaglais, agus a mbainim an taitneamh agus tairbhe nach beag as a chuid scríbhinní (cé nach mbainim an tairbhe a'b fhéidir - is doimhin iad smaointe Ratzinger!).

Feicim go bhfuil sé ag leanacht chonair Eoin Pól maidir le léithscéal a ghabháil as peacaí na hEaglaise. Is maith sin.

Féach, mar shampla, an chaint seo ag gabháil léithscéal as peacaí in aghaidh pobal dúchasach Cheanada.

Fearn said...

Nach ionadh é seo? Tusa i do " phápaire neamhleithscéalach", cíbe rud é sin, agus an pápa fhéin leithscéalach !

Nach bhfuil sibh ag canadh ón aon leathanach iomainn amháin, mar a deir Schickeria an bhéarla?

;-) ;-) ;-)

Séamas Poncán said...

Fadhb mhór atá ann, cinnte. Ach níl sé chomh mór agus a cheaptar.

aonghus said...

A Fhirn, is dóigh liom do dtuigeann tú go maith cad a bhí i gceist agam.

Is pápaire mé. Níl mé chun a bheith leithscéalach faoi sin.

Ach ciallaíonn sé sin gur ball d'Eaglais na bPeacach mé. Duine a thuigeann an gá atá aige, agus leis an Eaglais i gcoitinne, le faoistin agus leorghníomh.

Ach tá i bhfad níos mó san Eaglais ná an drong bheag lofa a chiap leanaí, agus an dream a raibh údarás acu agus a chlis. Táim rud beag bailithe de nach féidir liom cothrom lae a bhreithe a thréaslú leis an bPápa gan an cheist seo a bheith tarraingthe anuas, arís.

Tá sé ar nós an cheist a chuir "Ar éirigh tú as do leanaí a chiapadh fós?". Ní thig freagra a thabhairt air.

Fearn said...

-A Fhirn, is dóigh liom do dtuigeann tú go maith cad a bhí i gceist agam.

+ Tuigim, dar ndóigh

-Is pápaire mé. Níl mé chun a bheith leithscéalach faoi sin.

+Tuige a mbeadh éinne “leithscéalach” as féin?

-Ach ciallaíonn sé sin gur ball d'Eaglais na bPeacach mé. Duine a thuigeann an gá atá aige, agus leis an Eaglais i gcoitinne, le faoistin agus leorghníomh.

-Ach tá i bhfad níos mó san Eaglais ná an drong bheag lofa a chiap leanaí, agus an dream a raibh údarás acu agus a chlis.

+Ní dúirt a mhalairt. Soiléiriú a chuir mé i dtaobh a bhfuil i gceist agat! A theagasc? A chur chuige? A Phearsantacht? A dhúnghaois? A Oifig? A bhfuil a chur in iúl aige? A bhfuil a chur chun cinn? A bhfuil a fhágáil ina chodladh? Haigh! Tusa a chuir tú féin ar an bhforadh. Nach bhfuil ceist nó dhó de dhith?

- Táim rud beag bailithe de nach féidir liom cothrom lae a bhreithe a thréaslú leis an bPápa gan an cheist seo a bheith tarraingthe anuas, arís.

+Níorbh mhian liom an tréaslú agat a mhilleadh

-Tá sé ar nós an cheist a chuir "Ar éirigh tú as do leanaí a chiapadh fós?". Ní thig freagra a thabhairt air.

+Sílim nach ndearna mé ach soiléiriú a lorg. Ní cléireach thú. Níor chuir mé an cheist "Ar éirigh tú as an phéidfíleacht fós?