29 September 2010

Blúirín: 30 milliúin focal

Sin, más fíor don scéal seo, an difríocht idir an méid a chloiseann páiste meánaicmeach roimh tús a chuir le scolaíocht, agus páiste den aicme oibre.

Léitear ós ard a feadh 25 uair ar an meáin do pháistí den aicme ar ioncam íseal. Sílim go léim an oiread sin do m'iníon laistigh de mhí!

Ní léir an le SAM amháin a bhaineann an taighde seo; ach is dócha nach bhfuil cúrsaí mórán níos fearr abhus. Fáinne fí eile - ní léitear toisc gan leabhair a bheith ar fáil sa teach. Níl leabhair ar fáil sa teach, cionn is nach léitear. Cionn is nach bhfuil scileanna teangain forbartha ag na tuistí. Agus mar sin, ó ghlúin go glún.

N'fheadar an bhfuil bealach ann chun an fáinne fí áirithe seo a réabadh? Scéim éigin cosúil leis na cúntóirí teangain atá anseo is ansiúd sa Ghaeltacht?

11 comments:

John said...

Fíor-spéisiúil ar fad. Tá cumhacht sa léitheoireacht cinnte. Ní raibh an phrása 'fáinne fí' cloiste agam sular léigh mé do bhlagmhír! Taitníonn sé go mór liom.

Meas tú, an mbeadh tionchar ag an easpa léitheoireachta seo ar chanúintí na bpáistí san aicme íseal chomh maith? Ag éisteacht leis na meáin cumarsáide in áit a dtuismitheoirí? N'fheadar.

aonghus said...

Ceist mhaith.

Is dócha é: tá cothromú foclóra agus blas le clos cheana féin sa Bhéarla, sílim.

Dubhaltach said...

Feicim féin ról nach beag le himirt ag leabharlanna áitiúla sa chás seo agus eagrais shóisialta ar an talamh in éineacht leo.

aonghus said...

Is dócha é: ach tá níos mó i gceist. Ní thiocfaidh daoine gan taithí ar leabhair chuig na leabharlanna. Caithfear bealach a aimsiú na leabhair a thabhairt chucu.

Dubhaltach said...

Sin é é.
Níl amhras ach gur mhaith le tuistí den aicme oibre (ní maith liom an lipéad sin óir is aicme oibre muid go léir, cíbe) dul chun cinn a bpáistí a fheiceáil ó thaobh scolaíochta de.
Ach mar a mhaíonn san alt tá eagla orthu praiseach a dhéanamh d'fhoghlaim na bpáistí toisc go bhfuil caighdeán íseal léitheoireachta acu féin .i. an fáinne fí sin mar a luaigh tú.

Más fíor an taighde seo bheadh tairbhe iontach ar fheachtas léitheoireachta réamhscolaíochta i gceantair faoi mhíbhuntáiste.
Tá gá mar sin le cur le chéile na bpobal seo agus cabhair airgeadais an stáit .i. an pobal i gcoitinne.

aonghus said...

Is deacair teacht ar théarma nach bhfuil maslach nó míchruinn.

Ní maith liom féin proletariat.

Seán said...

Tá an cheist casta. Caithfidh mé a rá, mar sin féin, go bhfuil deiseannaí ann le teacht as an fháinne. Fulaingeoidh litearthacht a fhad agus nach gcuireann muid deireadh le coimhlint an fhill [rat race].

Seán said...

An bhfuil scéim léitheoireachta ann don tsamhradh sna leabhalannaí?

aonghus said...

N'fheadar!

Míshásta said...

Bím amhrasach faoin téarma úd - "aicme oibre". B'fhéidir gur fo-aicme den lucht oibre a bhíonn i gceist go minic - daoine ó cheantair áirithe faoi mhíbhuntáiste sna chathracha. Bíonn a lán den lucht oibre uaillmhianach maidir lena gclann agus déanann siad cinnte go mbíonn oideachas níos airde ag a bpáisti ná a raibh acu féin. Nach gcruthaíonn líon na ndaoine atá ag freastal ar an dtriú leibhéal é seo.

aonghus said...

Táimse freisin. Giorrúchán atá ann - agus is minic é ag tagairt do dhaoine gan post! Is cuimhin liom an líe úd as na Committments

Yer working class, aren't ye?
We would be, if there was work!