09 September 2010

Brandstifter

scéal úd an fhir chorr, a bhfuil fonn air an Chóran a dhó, do mo chuir soir.

Cinnte, gníomh táir agus amaideach atá ann. Ach cén fáth gur nuacht atá ann? Cén fáth gurbh é an chéad scéal ar maidin agus an scéal deiridh istoíche é? Murach an aird a tugadh ar seo, ní bheadh iomrá dá laghad air agus an leathchéad ball ina Eaglais.

Táim lánchinnte go ndéantar gníomhartha chomh táir agus amaideach céanna ar fud na cruinne, gach lá. Ach de bharr an chuir is cúiteamh sna meáin, tá tábhacht thar na bearta á thabhairt don gníomh suarach seo.

Cé ar mhaithe leis an phoiblíocht seo? Earcaíocht don Taliban? Srianadh ar shaoirse cainte go ginearálta? 

Gheobhaidh daoine bás dá bharr seo. Cheana féin tá díothú dhá dhéanamh ar Chríostaithe an Mheán Oirthear - áit ina raibh gach duine ina Chríostaí, geall leis, roimh breith agus scaipeadh le claíomh an Ioslam.

"Das war ein Vorspiel nur, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen."
Ach is iad na meáin atá ag cur artola sna lasair.