11 November 2010

Blúirín: An cuntasóir an cuma?

Níl fhios agam cad atá níos measa: ná pleidhcí i PwC a chnuasaigh liosta de mhná óga sa chomhlucht de réir a gcuid áilleachta: nó na nuachtáin a d'fhoilsigh pictiúir na mná óga.
(Ní thugann ceachtar nasc thuas na pictiúir)

Aontaím go mór le Laura Slattery, tá obair tháir na nuachtáin úd tar éis cuir leis an bhfadhb anseo. Thuigfeá do na mná a iompaíonn ar an Ioslam agus a chaitheann caille chun an sórt seo "luacháil" a sheachaint.

14 comments:

Dubhaltach said...

Ní chuireann aon rud a dhéanann gaimbíní PwC iontas orm.
Seo an comhlacht a mhaígh go raibh Anglo folláin! Agus an comhlacht a thug an rialtas €5 milliún dó ar son chomhairle airgeadais le haghaidh na géarchéime baincéireachta.

Maidir leis an Indo!, bhuel, cad is féidir a rá. Sin an Indo.

Mise Áine said...

Mar a tharla sé, chuir mé nasc chuig an scéal úd ar mo bhlagmhír dheireanach, a Aonghus, agus, ach an oiread leat féin, bhain mé úsáid as nasc chuig nuachtán nár thaispeán pictiúir na mban óg.

An méid sin ráite, ní chaithfinn caille nó ní 'iompóinn', mar gheall ar 'luacháil' aon fhear.

A Dhubhaltaigh, an bhfaca tú iriseoir an Indo ar Vincent Browne aréir, nuair a chuir sé ceist uirthi faoi na pictiúir sin? Féach 32.24 ar an bhfiseán anseo, más mian leat a freagra a chloisteáil.

aonghus said...

Bean láidir thusa!

Ach dá mbeadh tú lagmhisniúil, nach mbeadh cuan socair tarraingteach?

grá faoi ghruaim said...

Níl a fhios agam cén fáth go bhfuil ionadh orm go bhfuil tú chomh cíníoch sín ach cuireann sé ionadh orm

aonghus said...

Ciníoch? Is é sin an cuir síos atá tugtha ag roinnt mná Eorpacha ar an gcúis go bhfuil siad iompaithe ar an Ioslam; cuan socair, rialacha soiléire, agus go mothaíonn siad faoin sábháilte faoin gcaille ó fir a bheith dá meas de réir a scéimh.

Níl mise ag rá go bhfuil sin fíor; ní dúirt mé ach go raibh sé intuigthe.

Agus ní thuigim ó thalamh an Domhain conas gur féidir ciníochas a chuir i mo léith dá bharr.

grá faoi ghruaim said...

Ghabh mo leithscéal ach fuaimníonn sé fós ciníoch domsa.

Ní roghnaíonn ach mná lagmhisniúil Ioslam. Níl aithne agam ar aon mnás moslamach ach táim cinnte nach bhfuil sé sin fíor

aonghus said...

Tuigim anois.

Ní raibh sé i gceist agam go bhfuil gach bean a iompaíonn lagmhisniúil (agus níl baint aige sin le ciníochas, pé scéal é).

Dúirt Áine "ní chaithfinn caille nó ní 'iompóinn', mar gheall ar 'luacháil' aon fhear"

Conas ba cheart dom cuir síos ar bhean a iompaíonn chun luacháil dá leithéid a sheachaint?

Leithéidí an mnaoi as Tamhlacht san agallamh seo, abair?

Mise Áine said...

'Bean láidir thusa!'

Más ionann 'bean láidir' agus duine atá suaimhneach le m'fhírinne féin, ansin is dóigh liom go bhfuilim láidir, a Aonghuis; ach nílim cinnte an ionann duine láidir, fear nó bean, agus duine nach mbíonn lagmhisniúil, ó am go chéile.

Tá súil agam go mbeadh faoiseamh le fáil ag an mbean a mbeadh lagmhisneach uirthi de thoradh 'luacháil' na bhfear, go mbeadh fáil aici ar fhaoiseamh áit éigin eile seachas taobh thiar de chaille.

Más rud go bhfuilimse láidir mar nach ndéanfainn é sin, an é sin le rá go bhfuil na mná sin lag?

Agus céard faoi na fir a dhéanann an 'luacháil'? Lag nó láidir, do bharúil?

'nach mbeadh cuan socair tarraingteach?'

Braitheann sé sin ar an gcuan socair, a chara...:-)

aonghus said...

Is dócha ná roghnaigh mé m'fhocail ró chúramach;

socair ionat féin agus a mhalairt a bhíos ag iarraidh a chuir in iúl.

Is é mo bhreith ar ghníomh na bhfear úd go raibh sé leanbaí; deacair a shamhlú go ndéanfadh fear socair ann fhéin comhghleacaí leis a mheas ar a scéimh amháin, agus cinnte ní gníomh fir láidir é a bheith ag cnuasach liostaí de mná in ord mealltachta.

Mise Áine said...

'socair ionat féin'

Is léir go bhfuil na mná sin as Tamhlacht sásta lena bhfírinne féin, a Aonghuis, díreach mar atá tusa sásta le d'fhírinne, agus mise sásta le m'fhírinnese.

Faraor, ní bhíonn an tsaoirse sin ag chuile dhuine, agus is iomaí cogadh dá bharr sin.

aonghus said...

Is léir nach mian le ceachtar agaibh an rud a bhíos ag iarraidh a rá a thuiscint; fágaimis mar sin é.

Séanaim as éadan go bhfuilim ciníoch, ná rud ar bith dá leithéid, ach más mian le haoinne cloí le claontuairim fúm bíodh aici nó aige.

Mise Áine said...

Tá aiféala ó chroí orm, a Aonghuis, más rud go gceapann tú go gceapaim go bhfuil a dhath 'ciníoch' sa méid a dúirt tú - ní dóigh liom gur léigh mé aon rud ciníoch ar do bhlag riamh.

Agus ni dóigh liom go bhfuil aon 'claontuairim' agam fút, ná faoi aon duine eile, tá súil agam.

Déanaim iarracht mo thuairim féin a roinnt, gan a bheith dímheasúil ar thuairim aon duine eile, agus léim gach a scríobhann tú, le meas, ceapaim.

aonghus said...

Maithigí dom mo thaom cantail, le bhur dtoil.

Mise Áine said...

...:-)