13 December 2010

Blúirín: Litearthacht oileán na nOllamh

Is annamh mé ar aon fhocal le Fintan O'Toole. Ach tá iomlán an chirt aige san alt seo dar liom.

Séanadh cearta atá ann gan cur ar chumas daoine léamh.

Foirm den cumhacht is ea litearthacht, agus foirm d'easpa cumhachta is ea neamhlitearthacht. Is eol do na máistrí riamh anall seo. Is mithid do na saoránaigh é bheith ar eolas acu freisin.

6 comments:

Dubhaltach said...

Tá saghas meabhail orm. Bheinn ar aon fhocal le héinne a mhaíonn gur ghné riachtanach de chaipitleachas go bhfuil líon mór daoine ann gan cumas sásúil oideachais.
Ach an bhfuil an rialtas, go tuisceanach, ag iarraidh an próiseas sin a threisiú le ciorruithe ar theagasc?

Bheadh drogall orm a leithéid a rá go hoscailte ar eagla go mbeadh an cuma orm go gcreidim i gcomhchealga gan bhunús.
Ach sin agat é ó pheann mo dhuine.
An ghné is bunúsaí den choimhlint aicmeach a bhfuil mar bhunchloch don chóras. An bhfuil sé ag rá go bhfuil Fianna Fáil toilteanach a leithéid de bheart cumhachta a bhrú chun cinn chun a mianta cumhachta agus cumhacht an chórais a chinntiú?

Is dóigh go déarfaidís, agus a lucht tacaíochta, gur ceist uimhreacha atá ann .i. an t-easnamh etc.

aonghus said...

Ní hiad Fianna Fáil atá ag déanamh scime domsa - ach Maorlathaigh Sráid Mhuirfean agus Mhaolbhríde.

Ní gheobhaidh muid réidh chomh tapa ceanna leo siúd.

Míshásta said...

Ní thuigim na figiúirí seo in aon chor. Cúpla glúin ó shin nuair nach raibh leabhlanna poiblí le fáil in a lán áiteanna fén dtuath agus bhí sé deacair teacht ar rogha leathan de leabhair taobh amuigh desna bailte móra bhí an gnáth duine le bun-scoilíocht ábalta léamh agus scríobh gan aon stró. Agus ní raibh aon mhúinteoirí speisialta ann ach an oiread. Anois agus sinn ar maos in il-mheáin de gach saghas tá ceathrú den phobal ná fuil in ann scríobh agus léamh i gceart. Cén slat tomhas atá á úsáid acu?

Mise Áine said...

@ 'Ní thuigim na figiúirí seo in aon chor.'

Mise ach an oiread. Tá i bhfad níos mó deiseanna agus áiseanna ag daltaí an lae inniu, i gcomparáid le saol scoile na ndaltaí fadó. Shílfeá, mar sin, go mbeadh rudaí ag feabhsú...

aonghus said...

N'fheadar an bhfuil rudaí ag dul in olcas nó an amhlaidh go bhfuil muid níos eolaí ar an cheist?

Nó an é go bhfuilimid ag éirí bog, mar a mhaíonn an t-alt seo a phléann le SAM, ach a bhfuil cuid de fíor abhus freisin?

ormondo said...

Tá réimse níos leithne sa Bhéarla ná in aon teanga eile a raibh baint agam léí. Agus bíonn go leor daoine ag saothrú ag an gceann simplí den speictream.

Is amhlaidh gur féidir le duine a bheith feidhmiúil sa Bhéarla ar bhonn i bhfad níos ísle nó níos simplí ó thaobh na gramadaí agus an fhóclóra de etc. ná i gcás na Gearmáinise, na Gaelainne agus go leor teanga eile. Mar thoradh ar sin, más é nach bhfuil ach Béarla simplí ag na daoine mórthimpeall ar pháiste, is mó an baol - má shleamhnaíonn sé beagáinín anuas - go gcaillfeadh sé an cumas is bunúsaí sa teanga cé is moite den chumas cainte.

Bheadh gach Gearmánach nach mór, mar shampla, in ann Der Spiegel a léamh. B'fhéidir nach dtuigfeadh gach éinne acu na smaointí ann ach ní bheadh deacrachtaí ann ó thaobh na gramadaí nó an fhoclóra de.

Ní dóigh liom go mbeadh ach céatadán teoranta in Éirinn in ann an IT a léamh.