24 January 2011

An té nach bpeacaíonn ó bhriathar is duine foirfe eisean

Naomh Proinsias ó Sales
Inniu féile N. Proinsias ó Sales, éarlamh na n-iriseoirí agus is dócha, na blagadóirí. Tá sleachta oiriúnacha dá chuid curtha le chéile ag muintir First Things:

Uaidh sin a thóg mé an teideal, sliocht as litir san Séamas a luaigh sé:
Is iomaí slí ina bpeacaímid go léir agus an té nach bpeacaíonn ó bhriathar is duine foirfe eisean, agus é ar a chumas an cholainn ar fad a shrianadh.
(Séa 3:2)