25 February 2011

An Toghchán

Tá mo chárta ballóide agus mo phas agam. Ach beidh sé tar éis a seacht tráthnóna sula mbíonn deis agam vóta a chaitheamh. Agus is i bhfoirm, eitleáin a chuirfear sa bhosca é.

Táim fós idir dhá chomhairle. Nílim chun uimhir ard a bhronnadh ar aon mhórpháirtí. Táid uilig - an Locht Oibre, Fine Gall agus Fianna Feall - gafa san sluasmaointeachas maidir le cén leigheas atá ar ár gcás. Agus nílim sásta vóta a chaitheamh don Sinn Féiní. Níl sé chomh fada sin ó bhí se ag seoladh litreacha chugainn ag ofráil péas príobháideach a chuir ar bun chun dul i ngleic leis na scabhaitéirí áitiúla. Anois, bhí mo mhic thíos leis na scabhaitéirí céanna minic go leor - ach ní hé forairdeallaithe an leigheas ar sin.


Tá liosta mór fada san Irish Times inniu dóibh siúd atá ag seasamh mar neamhspléaigh nó eile. Níl iomrá cloiste agam ar an gcuid is mó acu, seachas Nicky Kelly, a sheas don Lucht Oibre an babhta deiridh. Níl fhios agam tuige nach bhfuil sé leo fós.


Is dócha gur do fear McKinsey a rachaidh mo chéad rogha - ní toisc go sílim go bhfuil freagraí aige, ach toisc gur dóigh liom go gcuirfidh sé na ceisteanna cearta. Agus don nGlasach, ar an gcúis céanna.


Is cosúil nach mbeidh Juggernaut Enda le stop san toghchán seo. Freasúra atá á thoghadh agamsa, mar sin.


Is é mo dhóchas go mbeidh a ndóthain neamhspléaigh den dá eite chun grúpaí teicniúla den eite dheis (Ross 7 a chuid) agus den eite chlé (Joe Higgins 7 a chuid) a bhunú sa Dáil. Sa chaoi sin, cuirfear na ceisteanna cearta - fiú má shocródh córas na fuipeanna cad a dhéanfar. Beidh sé tamall sula mbeidh an reachtas slán ón bhfeidhmeannas.

6 comments:

Dubhaltach said...

Cad atá i gceist agat le "péas príobháideach?"
An ionann é sin agus péas pobail? Rud maith é sin sílim chun dul i ngleic le maistíní, go háirithe agus acmhainní na nGardaí faoi bhrú. (B'shin an fáth gur tháinig na Gardaí suas leis an smaoineamh le haghaidh Garda cúltaca)
Nó b'fhéidir go bhfuil dul amú orm faoi sin?

Maidir le grúpaí teicniúla den eite dheis agus den eite chlé sa Dáil; tá níos mó seans go mbeidh grúpa amháin déanta suas den dá eite, creid é nó ná creid é. Níl Higgins nó Ross ina aghaidh, ar chor ar bith. Níl ann ach grúpa teicniúil ag deireadh an lae.

Maidir le Lucht Caipitil táim ar aon intinn leo faoi rud amháin: tá baol ann go mbeidh Fianna Gael ag breathnú i dtreo na neamhspleách den eite dheis, amhail Donnelly etc, a bhfuil den idé-eolaíocht, dearcadh sóisialta agus dearcadh eacnamaíochta chéanna leo.

Dubhaltach said...

...is é sin le rá beidh siad ag breathnú i dtreo na neamhspleách den eite dheis chun comhrialtas a bhunú agus mianta lucht oibre a sheachaint.

aonghus said...

An tuiscint a bhaint mé as a litir ná go mbeadh sé ag cuir drong dá chairde poblachtacha le chéile, armtha le camáin.


Is cuma liom an grúpa amháin nó péire a bhíonn ann; chomh fada agus a chuirtear na ceisteanna ó lasmuigh de shluasmaoineamh FG/LO/FF.

Dubhaltach said...

"An tuiscint a bhaint mé as a litir ná go mbeadh sé ag cuir drong dá chairde poblachtacha le chéile, armtha le camáin."

Cén fáth go mbeadh siad ag seoladh litir chugat ag iarraidh tacaíocht an phobail mar sin?

aonghus said...

Chun cuma dlisteanach a chuir ar chúrsaí. Déanta acu áiteanna eile.

Is fearr liomsa nithe mar sin a bheith i lámha an Stáit, atá freagrach don dlí.

Dubhaltach said...

Ná habair!
Tháinig tú ar chomhcheilg Phoblachtach i gCill Mhantáin.... cur scairt ar iriseoirí ón Indo láithreach!