02 May 2007

Is é seo an t-am

Tá an t-olltoghchán fógartha, buíochas le Dia, (agus le Bertie). Bhíos bréan den tuairimíocht ón aos cabaireachta faoi cathain d'fhógrófaí é.Tá sólás ag deireadh an tolláin! Faoi dheireadh an míosa seo, beidh sos againn ón mbuaileam scíth agus baothchaint - go ceann cúig bliana eile, má bhíonn sciorta éigin den ádh linn.

Tá na pollaí clúdaithe.

Feictear dom gurbh géire an coimhlint idir iomaitheoirí sa pháirtí céanna ná idir na páirtithe. Is cuimhin liom go mbeadh na páirtithe móra ag tabhairt cuireadh dúinn 1,2,3 a thabhairt d'ár rogha iomaitheoir.

Ach, san áit ina bhfuilimse, tá an tírdhreach breac le póstaer de chuid Dick Roche; tá ainmneacha na beirte eile ann, ach is beag nach mbeadh lionsa fíor láidir uait le'n iad a léamh. Ní luann Liz Mac Manus go bhfuil comhghleacaí aici in aon chor...
Níl ach Fine Gael ag cuir an bheirt atá acu ar chomhchéim.

Dála an scéil, bheinnse breá sásta mura bhfilleadh Dick ar chor ar bith - rinne sé praiseach den Roinn Comhshaol; roinn atá ró-thábhachtach in Éirinn, de bharr go bhfuil smacht iomlán aici ar rialtas áitiúil.

Tá Fianna Fáil ag moladh dúinn (as Gaeilge sách minic) Foireann Bertie a roghnú chun na chéad chéimeanna eile a chuir i gcrích; agus an Glasaigh ag maíomh gurbh é seo an t-am.

Is dóigh liom gurbh é sin rogha na díogha - comhrialtas idir Fhoireann Bhertie agus laochra Trevor."It's time" atá ag na Glasaigh as Béarla - cheap mé go raibh "Is é seo an t-am" sách ciotach go dtí gur thug mé faoi ndeara go raibh suaitheantas an phairtí mar phonc ar an i acu sa dá chás!

1 comment:

MBM said...

Uaireanta mar seo bíonn áthas orm nach bhfuil vóta agam sa tír seo mar is féidir liom seasamh siar agus gáire a dhéanamh ar an sorcas.

Nuair a vótalaim in olltoghchán Phoblacht na Seice san Ambasáid, déanaim mo rogha go fuarchúiseach mar níl mé sa tír agus níl éifeacht orm ag an fheachtas toghchánaíochta. Is mar sin is fearr liom é.