07 May 2007

Cás D agus a leanbh

De bharr faillí ár bpolaiteoirí, tá ar breitheamh Ardchúirte ceist bás is beatha linbh a shocrú arís.

Cás thar a bheith truamhéalach atá ann; bean óg seacht mbliana déag d'aois atá torrach. Fuair sí amach go bhfuil máchail trom intinne ar a paiste, agus go bhfaigheadh sé bás laistigh de cúpla lá den breith.

Theastaigh uaithi ginmhilleadh a fháil, rud nach gceadaítear in Éirinn. Tá casadh sa scéal de bhrí go bhfuil sí faoi láthair faoi chúram na Feidhmeannachta Seirbhíse Sláinte, de bhrí nach bhfuil a máthair féin in inmhe cúram ceart a dhéanamh di.

Chreid an oibrí sóisialta a bhí ag plé lena cás go raibh sé de dhualgas air cosc a chuir uirthi, toisc gur gníomh mídhleathach a bheadh sa ghinmhilleadh in Éirinn. (Tá athrú tagtha ar an dearcadh sin ó shin).

Anois, táimse fhéin scun scan i gcoinne ginmhilleadh - sé sin, aon gníomh atá mar sprioc aige an leanbh sa bhroinn a mharú. Ní ginmhilleadh atá ann má chuirtear cóir leigheas ar an máthair chun a beatha a shábháil, a bhíonn bás an linbh mar toradh air. I gcás mar sin, tá dualgas trom ar dhochtúirí tréan iarracht a dhéanamh beatha na beirte a thabhairt slán; ach tá sé de cheart ag an máthair an cinneadh a ghlacadh - glacadh leis an cóir leighis, nó gan amhras, diúltú do ar mhaithe lena leanbh.

Sá chás seo, ní fheicim go bhfuil aon trácht ar chearta an linbh. Tá briseadh croí i ndán don máthair, cuma cad a tharlaíonn. Ach abair go mbeadh an scéal rud beag difriúil; abair dá saolófaí leanbh di, nach raibh ach cúpla mí saoil i ndán dó. Ní bheadh glacadh ar bith le instealladh nimhe a thabhairt don leanbh , i dtreo is nach mbeadh ar an máthair faire air ag fail bháis.

Ní fheicim go bhfuil an cás seo éagsúil; creidim go mb'fhearr di a leanbh a thabhairt ar an saol go nádúrtha, agus é a chaoineadh. Beidh cabhair óna chorp chuige sin, a bheidh in easnamh má déantar foréigean air an leanbh agus uirthi trí ginmhilleadh.

Thar aon rud eile, tá sé thar am againn an dlí a chuir in cheart chun nach mbeidh ar dlíodóirí seachas dochtúirí, ceisteanna seo beatha agus bás a shocrú.

Níl aon deireadh sona i ndán sa chás seo; ach ní dóigh liom go feabhsóidh ginmhilleadh an cheist. Tá muid ar fána sleamhain nuair a socraítear leanbh a chuir chun bás toisc "nach fiú do bheith beo" nó "bheadh sé ró chrua ar an máthair dul ar aghaidh leis an toirchis, nuair nach mbeidh saol sona i ndán don leanbh"

2 comments:

Séamas Poncán said...

Seacht mbliana d'aois! Muise, síofra is ea í, is dócha.
Cheap mé go raibh an ginmhilleadh dleathach in Éirinn anois. Tá áthas orm nach bhfuil. Is trua liom an cailín seo. Sílim go bhfuil ráiteas ann, ná go n-éiríonn droch-dhlíthe as eisceachtaí. Más eisceacht atá ann sa chás seo in aon chor, fiú.

aonghus said...

Sciorradh méir; 17 a bhí i gceist (leasaithe anois agam)

Tá, de réir cás Ardchúirte roinnt blianta ó shin, ginmhilleadh dleathach má tá saol na máthara i mbaol - cuimsíonn sin baol féinmharú.

Ach níor cuireadh dli i feidhm, agus ní tharlaíonn aon obráid dleathach anseo. Thar tonn go Sasana a théid siúd a bhfuil ginmhilleadh uatha. Ceist achrannach, agus a lán fimínteacht ag baint leis.