13 August 2010

Sippenhaft agus Piolóid na Meáin

Táim míshuaimhneach faoin gcaoi a bhfuil na meáin cumarsáide ag plé le ceist Larry Murphy. Agus tá amhras orm faoin fíoch atá á ghríosadh sa phobal. Slua forairdill ag bailiú ag ionad cónaithe d'iar phríosúnaigh, de bharr ráfla é bheith ann.Ceannlínte sna nuachtáin ag baint úsáide as focail lán de mhothúcháin.
Thar aon rud eile bhí trua agam dá dheartháir a bhí ar an nuacht aréir. Ba léir go ndéanadh dian eagarthóireacht ar an bpíosa - go raibh an fear bhocht corraithe go mór. Tá gach nasc briste aige lena dheartháir - ach táthar ag cuir ina luí ar siúd go mba cheart dó bailiú leis, cionn is go ndearna a dheartháir coir.
Tá córas dlí againn sa tír seo. Níl sé foirfe, agus tá deacrachtaí ar leith ann i gcásanna ciontóirí gnéis - coir atá sách deacair a chruthú uaireanta, agus a fhágann an íospartach thíos leis ar feadh a saol. Go minic gointear arís í (í a bhí i gceist go hiondúil) de bharr imeachtaí an an próiseas dlí.
Ach tá an fear seo tar éis an phionós, a shocraigh an breitheamh a bheith cuí, a chuir isteach. Tá na Gardaí ag déanamh a ndualgas maidir le súil a choimeád air.
Níl fianaise dá laghad ann - níl ann ach ráflaí - go raibh baint aige le coireanna gnéis eile.
Coir ghránna a rinne sé. Ach ní thugann sin an cheart do fíoch fola gan deireadh air, ná ar dhaoine eile dá leithéid. Agus is cinnte nach ceart go mbeadh a mhuintir thíos leis go deo.

6 comments:

Mise Áine said...

Ar chuala tú a dheartháir ag labhairt le Charlie Bird ar maidin?

An fear bocht! Tá a shaol, agus saol a pháirtí agus a pháistí, curtha bun os cionn, agus ní dhearna siadsan a dhath as bealach.

Is úafásach an rud a rinne Larry Murphy, ach cén fáth an pionós seo á chur ar dhaoine muinteartha leis! Níl sé féaráilte ná cóir...

aonghus said...

Ní raibh mé in ann éisteacht leis an rud ar fad - chuir a chaoi a caitheadh leis oiread sin déistine orm.

ormondo said...

Ní cóir a bheith ar tóir na ndaoine muintearthe. Ina ionad ba chóir go mbeadh díospóireacht a bhaineann le hábhar ar siúl.

Is amhlaidh go mbíonn gealtacht choiriúil ag baint le coireanna éagsúla a chruthaíonn nach bhfuil an coirpeach i gceist toilte nó in ann é féin a choimeád faoi smacht i staideanna áirithe agus mar thoradh air sin tá an coirpeach ró-bhaolach le bheith amuigh i measc an phobail.

Dhein an córas abhus iarracht ar choirpigh den chineál sin a choimeád faoi choinneáil choisctheach ach bhí tuairim eile faoi ag an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine agus ligeadh saor iad.

Ar an drochuair ba bhuama ama ar ticeáil go minic na daoine den sórt sin nuair a scaoiltear amach iad.

Ar shlí éigin téann an córas sa seans ar son na n-íospartach ionchasach. Bheadh Manuela Riedo agus a lán daoine fós ina mbeatha...

Cé acu is éagóra: an coirpeach baolach a choimeád faoi ghlas nó an íospartach ionchasach a chur i gcontúirt? Nach sin buanchroí na ceiste?

aonghus said...

Cé acu is éagóra: an coirpeach baolach a choimeád faoi ghlas nó an íospartach ionchasach a chur i gcontúirt?

Sin é. An deacracht ná bheith cinnte go bhfuil baol ag baint leis na duine. Tá an ráta ciontóirí gnéis a bhíonn ciontach arís tar éis tréimhse príosúin sách íseal - 18% de réir scéal san IT i rith na seachtaine.

Deacracht eile ná gur minic fabhtanna i fáthmheas na síceolaithe - i bhfabhar agus i gcoinne an ciontóra.

Ceist chasta atá ann; ach is cinnte gur fearr an cás i lámha na bpóilíní agus an córas dlí ná i lámha sluaite forairdeallaí.

Mise Áine said...

@ Tá an ráta ciontóirí gnéis a bhíonn ciontach arís tar éis tréimhse príosúin sách íseal - 18% de réir scéal san IT i rith na seachtaine.

B'fhéidir é, a Aonghuis, ach níor mhaith liom dá gcasfaí duine den 18% sin ormsa, ná ar m'iníonacha, agus iad ag athchiontú.

Sé an easpa smachta sin, atá luaite ag Ormondo, croí na faidhbe, agus a chuireann imní ar dhaoine, go háirithe ar mná, ceapaim.

aonghus said...

Níor mhaith liomsa, ach oiread. Ach sílim gur fearr an smacht - agus tá smacht á imirt - a fhágáil faoi na Gardaí seachas faoi forairdeallaithe agus preas an dríob.