2010-08-13

Sippenhaft agus Piolóid na Meáin

Táim míshuaimhneach faoin gcaoi a bhfuil na meáin cumarsáide ag plé le ceist Larry Murphy. Agus tá amhras orm faoin fíoch atá á ghríosadh sa phobal. Slua forairdill ag bailiú ag ionad cónaithe d'iar phríosúnaigh, de bharr ráfla é bheith ann.Ceannlínte sna nuachtáin ag baint úsáide as focail lán de mhothúcháin.
Thar aon rud eile bhí trua agam dá dheartháir a bhí ar an nuacht aréir. Ba léir go ndéanadh dian eagarthóireacht ar an bpíosa - go raibh an fear bhocht corraithe go mór. Tá gach nasc briste aige lena dheartháir - ach táthar ag cuir ina luí ar siúd go mba cheart dó bailiú leis, cionn is go ndearna a dheartháir coir.
Tá córas dlí againn sa tír seo. Níl sé foirfe, agus tá deacrachtaí ar leith ann i gcásanna ciontóirí gnéis - coir atá sách deacair a chruthú uaireanta, agus a fhágann an íospartach thíos leis ar feadh a saol. Go minic gointear arís í (í a bhí i gceist go hiondúil) de bharr imeachtaí an an próiseas dlí.
Ach tá an fear seo tar éis an phionós, a shocraigh an breitheamh a bheith cuí, a chuir isteach. Tá na Gardaí ag déanamh a ndualgas maidir le súil a choimeád air.
Níl fianaise dá laghad ann - níl ann ach ráflaí - go raibh baint aige le coireanna gnéis eile.
Coir ghránna a rinne sé. Ach ní thugann sin an cheart do fíoch fola gan deireadh air, ná ar dhaoine eile dá leithéid. Agus is cinnte nach ceart go mbeadh a mhuintir thíos leis go deo.