01 August 2010

Litríocht agus Gaelscéal: (ath)thús maith?

Bhí alt dhá leathanach i nGaelscéal na seachtaine seo ag cíoradh ceist díolaíocht leabhair i nGaeilge. Is léir go ndearna Joanne Ní Riain a cuid taighde, agus gur labhair sí le mórán daoine san earnáil. Ansin, tá agallamh le roinnt de mhór-scríbhneoirí na Gaeilge maidir leis an aitheantas a fuair Cathair Átha Cliath mar Cathair Liteartha UNESCO.

Ós rud é go léiríonn an alt féin gurbh an constaic is mó roimh díol leabhair i nGaeilge ná daoine gan a bheith ar an eolas fúthu, agus freisin go bhfuil ról ag na meáin Ghaeilge - Gaelscéal ach go háirithe - i mbriseadh an tosca sin, ar a dtugann Liam Carson Fáinne Fí, tá súil agam nach bhfuil san alt seo ach tús!

2 comments:

Anonymous said...

Thógas ceann den rud céanna an tseachtain seo agus bhí áthas orm go raibh na scéalta seo acu. Dúradh cúpla mí ó shin nach mbeadh an nuachtán ag leagan béime ar chúrsaí litríochta. Cheapas féin go raibh an cinneadh sin an-aisteach agus tá áthas orm go bhfuil meon eile léirithe sa nuachtaán i leith na litríochta.

Concubhar said...

Cinnte ba alt réasúnta a bhí ann agus is maith ann é. Ach bionn níos mó de chur síos ar riomhairí gach seachtain ná mar a léiríodh san alt seo ar litríocht agus, anuas ar sin, níos mó ar thógáil na gcearc!

Tá'n ceart ag Liam Carson, mura mbionn agallaimh le h-údair, gearrscéalta is sliochtaí ficsin is léirmheasanna rialta ar réimse leabhair (seachas na leabhair ar shuim leis an eagarthóir), ní bheidh Gaelscéal ag déanamh beart i leith na litríochta na Gaeilge.

Seachas corr alt agus corr scríobhnóir, ní fheictear dom go bhfuil an nuachtán tar éis feabhsú go súntasach go fóill. Ceannaím é mar is é mo nadúr tacú le nuachtán Ghaeilge - ach is beag atá ann a dhéarfainn gur fiú bheith ag súil leis chun é do léamh....

Bhí seirbhís mhaith á thabhairt ag Lá Nua don litríocht agus tacaíocht níos fearr ná Gaelscéal á thabhairt ag Foinse - ach anois, is cosúil, go bhfuilimíd ar ais ag an tús. Bhéinnse ag súil go mbeadh Gaelscéal ag togáil an slaitín ó Lá Nua/Sean Foinse agus ag rásaiocht chun tosaigh. In áit sin tá siad imithe ar ais go tús an chúrsa, dar liom.