27 May 2011

Canadh Orféis: Tionscadal Rilke

Rainer Maria Rilke, le Pasternak
D'fhreastail mé anocht ar an ócáid seo, a d'eagraigh IMRAM i gcomhar le Féile Scríbhneoirí Átha Cliath agus Institiúid Goethe.Bhí an teach lán - go deimhin is beag nár cuireadh mé féin ó dhoras, tharla nach raibh ticéid curtha in áirithe agam roimh ré. Leádh dánta éagsúla de chuid Rilke, na bun dánta ag Peter Jankowski; a leaganacha Béarla féin ag Eva Bourke agus leaganacha i nGaeilge le Máire Mhac an tSaoi, Valentin Iremonger agus léi féin ag Celia de Fréine. Bhí tionlacan ceoil ann ó Chormac de Barra agus tionlacan íomhánna le Margaret Lonergan. Ócáid den scoth fuinte as na chomhábhar seo ag Liam Carson.
B'fhiú a bheith trí theangach don ócáid seo - léadh  roinnt de na dánta as dhá theanga, ach cuid acu níor léadh ach leagan amháin.
Bhí reacaireacht Peter Jankowski ach go háirithe go hiontach. D'aithris sé na dánta ó chuimhne le paisean. An dán seo ach go háirid - ó tharla é fhéin a bheith gan cumas blaiseadh de bharr tionóisc. Bhí ceol na cruite mar thionlacan le roinnt den aithris; agus mar eadarlúid amanta eile. Bhí na híomhánna a chuir Margaret Lonergan ar fáil mar thionlacan do na dánta go hálainn ar fad.
Tréaslaím leo uile é; agus tá leabhar Valentin Iremonger curtha le mo mhianliosta agam, mar thús!

No comments: