03 May 2011

An é nach scríobhann daoine sona úrscéalta dírbheathaisnéiseacha?

I measc na leabhair a léigh mé le déanaí bhí an úrscéal dírbheathaisnéiseach "Céard é English?". Scéal faoi buachaill a tógadh le Gaeilge i mBaile Átha Cliath;  ag lánúin a d'fhoghlaim an Ghaeilge agus iad fásta. Tá sliocht de chuid Maugham ar an mblurba; rud éigin mar gheall air deamhain agus duairceas saoil a dhíbirt tríd úrscéal a scríobh. Sa mhéid is gur bhain mé adhmad as an scéal - bhí barraíocht de sreabh an chomhfheasa ann domhsa - sílim gurbh mó a bhí a (dhroch) chaidreamh lena athair i gceist seachas a chaidreamh olc, maith ná measartha leis an nGaeilge. Sa mhéid sin de, bhí macallaí de dhaoine breaca Hugo Hamilton ann. Gan amhras, bíonn teasaíocht i gceist idir aithreacha agus mic; agus is daoine le pearsantachtaí láidre a bhíonn i gceist linne a thógann clann le Gaeilge i mbóchna an Béarla. (Buaileann imní mé uaireanta go bhfuilim ag soláthar ábhar úrscéil do mo dhaoine breaca fhéin!)
Mar sin fhéin, ní dóigh liom go bhfuil saol an Ghaeilgeora Galltachta, óg ná sean, i gcónaí duairc, lán coimhlint is teannais. Tharlódh sé áfach nach bhfuil ábhar úrscéil i ngnáthshaoil ghnáthdhuine? Táim fós sa tóir mar sin ar scáthán litríochta ar mo shaol agus saol daoine fearacht mise, a tógadh le Gaeilge san Oirthear Ghallda.

ISBN: 978-1-901176-30-8
Foilsithe: 2002
Leathanaigh: 162

3 comments:

Mise Áine said...

Mar is eol duit, a Aonghuis, ní maith liom teorainneacha. Is daoine breaca sinn uilig, ar go leor bealaí, agus is maith ann an meascán sin, i mo thuairim.

aonghus said...

Cinnte: ach tá breac agus breac ann, agus tá spéis agam i scéalta daoine fearacht mise a tógadh go dhá theangach. Súil eile ar an saol.

ormondo said...

Nuair a bhíonn an iomarca duaircis á chur i láthair, cuimhním uaireanta ar Mhicí Mac Gabhann agus ar an sliocht a leanas as Rotha Mór an tSaoil:

"Tá rud inteacht fán spéir sin," arsa seisean (Jimí Antoin, a chompánach), "nach dtaitníonn liom."

"Chan fhaca mé ariamh thú," arsa mise (Micí féin), "agus an dea-scéal agat. Caidé tí tú cearr leis an spéir sin?"


Ní dóigh liom go raibh Micí i mbaol riamh "slis ar a ghualann" a bheith aige. (Mo leithscéal as ucht an deargbhéarlachais!)