07 October 2011

Úlladhradh

Grianghraif le Matthew Yohe.
Ní raibh mé riamh ar an Macslua. Mar sin, níl aon naomhsheanchas agam maidir le Steve Jobs, a bhásaigh ar an gCéadaoin. Tuigim cuid beag do Dhubhaltach - níl san fhísí  ach cuid den scéal. (Déanfaidh mé iarracht mo leagan fhéin a chuir air thíos)
Ach tá tábhacht mar sin féin leis an duine ar féidir leis nó léi daoine eile a spreagadh. Tá an cuma air freisin gur maith le daoine an eiseamláir  a dhéanann pearsanú ar theicneolaíochtaí casta. Is mairg don tír a bhfuil laochra de dhíth air, mar a dúirt Brecht fosta, ach is cosúil go santaíonn daoine é.


Cé thóg Téibh na seacht ngeata?
Sna leabhair luaitear ainmneacha Ríthe.
An iad na Ríthe a d'iompar na bolláin chuige?
Agus an Bhablóin a scriosadh go minic
Cé a d'aththóg chomh minic?  Cé na haráis
i Lima órlonrach ina raibh cónaí ar na tógálaithe?
Cá ndeachaigh na saoir an tráthnóna a cuireadh bailchríoch ar Balla Mór na Síne? Tá an Róimh Mór
lín-lán d'áirsí an Bhua. Cé orthu a fuair
na Caesar a mbua? Nach raibh ach páláis ag an Bhiosáint na laoithe dá áitritheoirí? Fiú in Atlantais na bhfinscéal,
san oíche a shlog an muir é bhí na fir báite ag screadach ar a ndaor.
Chlóigh Alastar óg an Ind.
Leis féin?
Bhuail Caesar na Gall.
Nach raibh cócaire, ar a laghad, bail é?
Chaoin Pilib na Spáinne nuair a chuaigh a chabhlach
go tóin poill? Nár chaoin aoinne eile?

Bhuaigh Feardorcha a dó cogadh na seacht mbliain. Cé
seachas é a bhuaigh?

Bua ar gach leathanach
Cé réitigh coisir an bhua?
Fear mór gach deich mbliain.
Cé d'íoc na costais?

A liacht tuairiscí.
A liacht ceisteanna.

Bertholt Brecht, Kalendergeschichten (1928)


Aguisín alt spéisiúil ar an ábhar i Le Monde.

4 comments:

Mise Áine said...

@ is cosúil go santaíonn daoine é.

Laochra agus déithe araon, ceapaim, a Aonghuis; agus, in amanna, déantar dia den laoch.

Mar aon leis an dán, is maith liom teideal do mhíre..:-)

ormondo said...

Bhí Steve Jobs ina chineál gúrú ó bhí na seachtóidí ann. Sa lá inniu tá barraíocht táirgí de gach sórt ar fáil a bhfuil acmhainní gan teorainn acu, nach mór. Is amhlaidh go bhfuil ré shíoraí an ghátair a bhí ann roimhe sin go hiomlán titithe i ndíchuimhne.

Is cuimhin liom nuair nach raibh na táirgí siúd ann, ná a dhath dá gcoincheap fiú, agus bhí Steve Jobs ar cheann de na príomhdhaoine a mbíodh na daoine ag súil leis go gcuirfeadh sé rudaí éigin nua iontacha den chineál sin ar fáil.

Bhí an t-ionchas go gcuirfí bréagáin leictreonacha nua ar an margadh ní ba thábhachtaí ná aon sonra eile.

Dubhaltach said...

Leagan i bhfad Éireann ní ba shlachtmhaire ná m'iarrachtsa.

Tá gá le Gearmáinis líofa chun aistriúchán cuí a dhéanamh de.

aonghus said...

Maith agat. Nílim féin sásta gur shroich mé an sprioc; tá gnéithe ar deacair Gaeilge a chuir orthu - cionn is gur féidir ainmfhocal a dhéanamh as briathar níos fusa sa Ghearmáinis.